General Information

Institutional Information: Institute Of Graduate Programs
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Recent History, Islamic Mysticism

Names in Publications: Maden Fahri

Biography

Fahri Maden, 1979 yılında Sinop ili Gerze ilçesi Abdaloğlu köyü Bektaşoğlu mahallesinde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Sinop’ta aldı. 2000 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı. Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları adlı doktora tezini hazırlayarak 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2019 yılında doçent unvanını aldı. 2012-2022 yılları arası Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcısıdır.