Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı

Gazi İİBF Dergisi , vol.4, no.3, pp.111-134, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIGITAL REPORTING IN ACCOUNTING: XBRL AND INTEGRATION TO ACCOUNTING DEPARTMENT CURRICULUM

The International Symposium on Business Administration and Economics, Ankara, Turkey, 4 - 05 June 2020

Convergence And Harmonization With International Financial Reporting Standards APerspective Of Turkey

The Balkan Countries’ 1. International Conference on Accounting and Auditing, 2 - 04 March 2007

Convergence And Harmonization To International Financial Reporting Standards A Perspective Of Turkey

The Balkan Countries 1st International Conference On Accounting And Auditing, 21 - 23 November 2004, pp.189-206

Avrupa Birliğinde Muhasebe Standartlarında Yaşanan Son Gelişmeler

1st International Accounting Conference, 27 - 29 April 2004, vol.1, pp.133-153

Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

23. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 April 2004, pp.53-62

Books & Book Chapters

Sürdürülebilirlik raporlarının GRI standartlarına uyum düzeyi: BİST sürdürülebilirlik endeksi uygulaması

in: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: FARKLI DİSİPLİNLERİ KESİŞTİREN BİR OLGU, Belgin Aydıntan, Zülfi Umut Özkara, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.105-126, 2023

The Content Analysis of Valuation Reports: An Analysis of Manufacturing Industry

in: International Valuation Standards, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN,Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN,Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.241-258, 2022

Covid 19 Sürecinin Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisinin Halka Açık İşletmeler Üzerinden İncelenmesi

in: Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Nalan Akdoğan, Deniz Umut Doğan, Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.502-518, 2021 Sustainable Development

COVID 19 SÜRECİNİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN HALKA AÇIK İŞLETMELER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Nalan Akdoğan, Deniz Umut Doğan, Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.502-518, 2021

TFRS 9 Kapsamında Riskten Korunma Muhasebesi

in: Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, , Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.388-413, 2018

Performans Analizi

in: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla Uyumlu Finansal Analiz, , Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.400-450, 2018

IFRS/TFRS 6: Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

in: TMS-TFRS Uygulama ve Yorumları, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.751-756, 2017

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

4

Project

1

Thesis Advisory

14

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals