Education Information

Education Information

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1993 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  İleri üretim teknolojilerinin karlılık/verimlilik üzerine etkileri

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Özelleştirmenin KİT'lerde verimlilik üzerine etkisi -Türkiye şeker sektörü uygulaması-

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü