Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fi̇zyoterapi Uygulamalarının Turizm Çalışanları İçin Önemi

IV. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 08 June 2023

Kültürel Mirasın Korunmasında Dijital Müzelerin Rolü

IV. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 08 June 2023

Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Turizmde Kadın Yöneticiler

IV. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 08 June 2023

Pandemide Farklı Sektörlere Yönelen Turist Rehberleri Neden Mesleğe Dönmedi?

5. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, Denizli, Turkey, 30 September - 02 October 2022

An Oasis in a Complex World: Slow Cities

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.335

OCCUPATIONAL DISEASES OF TOURIST GUIDES

6th International Research Forum for Guided Tours, 20 - 23 March 2019

Canlanan Tarih Sinop Simulasyon Müzesi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, 5 - 07 October 2018

Tattoos As A Value of Cultural Heritage

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 27 - 29 September 2018

NOT AN UTOPIA, IT IS REAL WORLD: INFORMATION ASYMMETRY AND THE CREATIVE TOURIST

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE – EMERGING AND FUTURE TRENDS IN CREATIVE TOURISM, 7 - 09 June 2018

Is Gender And Education Of Tourists’ Determinant For ValuePerceptions

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY, 20 - 21 October 2017

A MODEL SUGGESTION FORTHE DEVELOPMENT OF THERMAL TOURISM IN YOZGAT PROVINCE

II. International Bozok Symposium-Tourism Potential of Yozgat and its Problems, 4 - 06 May 2017

THANA TOURISM, ACININ VÜCUT BULDUĞU NOKTALAR: 15 TEMMUZ KALKIŞMASI

16. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 April 2017, vol.4, pp.169-183

Tours to thanatouristsic places oppinions of tour guides.

The 5 th International Research Forum on Guided Tours DENMARK, Roskilde, Denmark, 15 - 18 March 2017

Ottoman Palaces in İstanbul Yesterday Today and The Future

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences Bosnia and Herzegovina/Sarajevo, 17 - 20 May 2016

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Saklı Kalmış Değeri Kahramanmaraş

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 21 - 22 April 2013

Books & Book Chapters

Temel Kavramlar

in: Turizm Sosyolojisi, Ahmet Tayfun, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-22, 2023

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ VE REHBERLİK EĞİTİMİ

in: TÜRKİYE’DE TURİST REHBERLİĞİNİN 100 YILI, R. Pars ŞAHBAZ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.93-106, 2023

Ankara

in: Turist Rehberleri İçin Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası, Türker Ali, Kurt Sinan, Köksal Gökhan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.7-27, 2023

Toplumsal Tabakalaşma ve Turizm

in: Turizm Sosyolojisi, Tayfun Ahmet, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.143-157, 2023

Turizm Sosyolojisi

in: Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, Aça, M.; Yolcu M. A., Editor, Paradigma Akademi, pp.693-704, 2022

Turizm Planlamasında Toplumsal Katılım

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Tartışmalar, , Editor, Özgür Yayınları, pp.419-420, 2022

Temel Kavramlar

in: Genel Turizm, Ünlüönen Kurban, Kılıçlar Arzu, Editor, Seçkin, pp.21-55, 2021

Eksik Sözleşme Teorisi Üzerine

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar V, Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.189-202, 2021

Turizm Sosyolojisi

in: Genel Turizm, Ünlüönen Kurban, Kılıçlar Arzu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.291-322, 2021

ANKARA

in: Turist Rehberleri İçin ŞEHİR TURU REHBERİ, Türker Ali, Köksal Gökhan, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.18-41, 2021

Reşit Saffet Atabinen: Turing ve Otomobil Kurumu’nun Kurucusu

in: TÜRK TURİZMİNE KANAT GERENLER-6. Cilt- Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri Turist Rehberleri Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Kozak Nazmi,Kozak Metin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.335-344, 2020

ANKARA, FROM THE PAST TO THE FUTURE

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, , Editor, GECE PUBLISHING, pp.1188-1195, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

45

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

348

H-Index (Scholar)

7

H-Index (TrDizin)

2