General Information

Institutional Information: Faculty Of Divinity, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Kelam Ve Itikadi Islam Mezhepleri Anabilim Dali
Research Areas: Theology