Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Güven ve Personeli Güçlendirme İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  Yöneticilerin Bir Kişilik Değişkeni Olarak Denetim Noktası ve Özendirme Araçlarına Yaklaşımları

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English