General Information

Institutional Information: Faculty Of Divinity, Temel Islam Bilimleri Bölümü
Research Areas: Quranic Commentary

Biography

1980 yılı Kastamonu doğumlu olan öğretim elemanı, ilk ve orta öğrenimini Kastamonu’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2023 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim dalında “Māturīdī’nin (ö. 333/944) Te’vīlātu’l-Ḳur’ān’ında Maḳāṣıd Eksenli Tefsir Yöntemi” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını aldı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim dalında Dr. öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.