Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Makinimanın Gelişimi: Film Yapımının Sanal Prodüksiyona Dönüşümü

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.68, pp.73-89, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Oyun-içi Fotoğrafçılık ve Video Oyunlarında Sanal Fotoğraf Makinesi Arayüzleri

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.26, pp.469-495, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Reel Görüntü Filmlerinde Görsel Senaryo (Storyboard): Kamera Hareketlerinin Şematik Temsilleri

The Journal of Academic Social Sciences, no.102, pp.339-362, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Panoramadan İçine-Gömülmeye Video Oyunlarında Kusursuz İllüzyon

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.24, pp.171-193, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Aktör Olarak Animatör: Kurgusal Karakterin Otobiyografik Soru-Cevap Tekniğiyle Analizi

The Journal of Academic Social Sciences, no.85, pp.483-504, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görsel Senaryo Dilinin Görsel-İşitsel Anlatı Türüne Göre Temsilleri

INTERNATIONAL DESIGN & CINEMA SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.10

Tüm Devinimli Video (FMV) Oyunlarının Evrimi: Bir İnteraktif Film Örneği Olarak Late Shift

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.360-376

Sanalın Ontolojisi:Real Ve İdeal Varlık Alanlarına Göre 3B Dijital İmge

3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu (Sinefilozofi 2020), İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.68-69

Transmedya Öykü Anlatımı ve Makinima: Video Oyun Tiyatrosu

2. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020), İzmir, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.103-112

Animasyon Dilinde Gerçeğin Temsili: Reel-Görüntü Filmleriyle Bir Karşılaştırma

IMECE2009 Uluslararası katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, 18 - 24 October 2009

Books & Book Chapters