Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görsel Senaryo Dilinin Görsel-İşitsel Anlatı Türüne Göre Temsilleri

INTERNATIONAL DESIGN & CINEMA SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.10

Tüm Devinimli Video (FMV) Oyunlarının Evrimi: Bir İnteraktif Film Örneği Olarak Late Shift

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.360-376

Sanalın Ontolojisi:Real Ve İdeal Varlık Alanlarına Göre 3B Dijital İmge

3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu (Sinefilozofi 2020), İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.68-69

Transmedya Öykü Anlatımı ve Makinima: Video Oyun Tiyatrosu

2. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020), İzmir, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.103-112

Animasyon Dilinde Gerçeğin Temsili: Reel-Görüntü Filmleriyle Bir Karşılaştırma

IMECE2009 Uluslararası katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, 18 - 24 October 2009

Books & Book Chapters

Görsel-İşitsel Anlatı Türüne Göre Görsel Senaryo: Reel Görüntü Filmleri, Animasyon Filmleri ve Video Oyunları

in: DİJİTAL İLETİŞİME DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR, GENCELLİ TOSUNAY Duygu, SALMAN Gülçin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.215-233, 2022