Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çankırı Mevlevihanesi

Türkiyat Araştırmaları , no.23, pp.149-176, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Katip Çelebi nin Mezarı

Sanat Tarihi Dergisi , vol.22, no.1, pp.87-114, 2014 (ESCI)

Niğde de Kapı Tokmakları

Art Dekor , no.77, pp.122-125, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Edirne Şehrindeki Mezar Taşlarında Başlık Tipleri

TÜRKMES, Bitlis, Turkey, 22 August 2019, pp.223-248

Edirne Şehrindeki Mezar Taşı Tipleri

TÜRKMES, Turkey, 22 August 2019

Türkiye Mezar Taşı Araştırmalarının Durumu ve Sorunları

1. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 September 2018

Cami Mİmarisi Hakkında Tartışmalar

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.11-17

Kırklar Mezarlığı 2011 Yılı Kazısı

XVI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.213-226

Kastamonu Mezarları Mezartaşlarının Genel Durumu

İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.611-626

Books & Book Chapters

Karadeniz Bölgesi Mezar Taşlarında Ölüm Nedenleri

in: Yekta Demiralp Anısına Sanat Tarihi Yazıları,, Çakmak, Şakir - Daş, Ertan - Ersoy, Bozkurt - İpekçioğlu, Sevinç - Ersoy, İnci - Uçar, Hasan, Editor, Ege Yayınevi, İstanbul, pp.111-126, 2020

Erken Osmanlı Dönemi Mezar - Mezar Taşları

in: Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi, Özbek Yıldıray, Budak Ayşe, Editor, NKM Yayın Grubu Literatük Academia, Konya, pp.51-94, 2020

Türkiye’de Selçukludan Osmanlıya Türk - İslam Mezar-Mezar Taşları

in: Türk İslam Sanatları Tarihi, Abdülkadir Dündar, Editor, Grafiker yayınevi, Ankara, pp.485-526, 2019

Karadeniz Bölgesinde 18. Yüzyıl Kadın Mezar Taşları

in: Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Ayşe Budak - Muzaffer Yılmaz, Editor, Litera-Türk Academia, Konya, pp.105-130, 2019

Türkiye’de Müzecilik (1960-1980)

in: Sanat Tarihi Yazıları Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı, Sultan Murat Topçu - Remzi Aydın, Editor, Çizgi Kitabevi, Kayseri, pp.251-262, 2017

BOYABAT MEZAR TAŞLARI

BOYABAT BELEDİYESİ YAYINI, Ankara, 2015

Türklerde Mezar - Mezar Taşları

in: AİLE YAZILARI, Saim Sakaoğlu - Mehmet Aça - Pervin Ergun, Editor, T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını, Ankara, pp.295-332, 2015

BOYOVASI BOYABAT KAZASINDA TÜRK MİMARİSİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2014

Osmanlı’dan Cumhuriyete Eski Eserler Kanunları

in: 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman’a Armağan, , Editor, Berikan yayınevi, Ankara, pp.234-270, 2003

Anonim IV Sembolik Mezar (JL 230 Açması) 2000 Yılı Kazısı

in: Moğolistan daki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, Hakkı ACUN, Editor, TİKA, Ankara, pp.23-64, 2002

Osmanlı Kapı Halkaları ve Kapı Tokmakları

in: Osmanlı, Güler Eren, Kemal Çiçek, Cem Oğuz, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.275-284, 1999

Tokat Zile Yeşilce Köyü Şeyh Eylük Türbesi

in: Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, , Editor, Selçuk Üniversitesi, pp.293-306, 1993

Tokat Evleri

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988

Metrics

Publication

34

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

38

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals