Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevzuatın Ötesinde Türkiye’de Mülteci Hukuku

21. Yüzyılda Uluslararası Göç-III, 10 - 11 October 2018 Sustainable Development

Yazılı Basında Suriyeli Dom Mültecilerin Sunum Biçimleri

The Migration Conference, Lizbon, Portugal, 26 - 28 June 2018 Sustainable Development

Kolektif Müslüman Kadın Kimliğinin Yapıbozumu: Reçel Blog Örneği

6.Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.293-305 Creative Commons License

Suriyeli Mülteci Deneyimini Mücadele Pratikleri Üzerinden Düşünmek

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Turkey, 1 - 03 December 2016 Sustainable Development

Mülteci Olmanın Gündelik Hali

4. Turkish Migration Conference, 12 - 15 July 2016 Sustainable Development

Mülteci Kadın Deneyiminde Yaşamın Yeniden İnşası

2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, Turkey, 11 December - 13 January 2015 Sustainable Development

Metrics

Publication

10

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals