Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Hatay Mustafa Kemal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Kurumsal bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin ölçülmesi ve rekabet stratejisi ilişkisi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  Küçük ve Orta Ölçekli Rekabet Stratejisi Değişkenleri ve Hatay İli Gıda, İçki,Tütün Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma’

  Hatay Mustafa Kemal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)