General Information

Institutional Information: Faculty Of Letters, Department Of Contemporary Turkish Dialects And Literatures, Department Of Chuvash Turkish Dialects And Literatures
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Işiktaş Sava Işilay

Metrics

Publication

33

Open Access

3

Biography

Dr. Işılay IŞIKTAŞ SAVA 1981’de Gelibolu’da dünyaya geldim. 1999’da Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nü kazandım ve 2003’te bölümün Tatar-Başkurt anabilim dalından mezun oldum. Aynı yıl Gazi Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini kazandım. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. “Wilhelm Radloff’un Derlemelerinde (Proben) Kırım Tatar Türkçesinin Özellikleri” adlı yüksek lisans tezimi 2008’de savunduktan sonra Gazi Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı’nda doktora programına kaydoldum. 2009’da “Öğrenci Değişimi Kültür Programı” dahilinde Başkurdistan Cumhuriyeti’nde bulundum ve orada 15 gün süren programda Başkurt Türkçesi ve Başkurt kültürü hakkında eğitim aldım. 2012 yılında Kırım Tatar şairi Şakir Selim’in vefatının 5. Yılı münasebetiyle Kırım Muhtar Cumhuriyeti / Ukrayna’da düzenlenen Türkoloji Sempozyumu’nda bildiri sunmak ve doktora tezim ile ilgili bilgilerimi geliştirmek amacıyla 7 günlük programa katıldım. 29.04.2015 tarihinde “Kırım Tatar Şairi Şakir Selim’in Şiirleri (Metin-Aktarma-İnceleme)” adlı doktora tezimi savundum ve 05.06.2015’te doktora programından mezun oldum. 2018’den beri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü’ndeki görevime devam etmekteyim.