Education Information

Education Information

 • 1983 - 1986 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1991 Doctorate

  Avrupa Topluluğu’xxnda ve üye ülkelerdeki uyumlaştırma çalışmaları ışığında Türk kamu yönetiminin Avrupa Topluluğu’xxna uyumu

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

 • 1986 Postgraduate

  Kamu yönetiminde verimliliğin sağlanması açısından kuruluş içi haberleşmenin yeri ve önemi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2008Innovation in the Public Sector

  Education Management and Planning , EGPA Conference, Rotterdam

 • 2007Çin Kamu Personel Yönetim Sistemi

  Quality Management , Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 2006TODAİE-DWA Yerel Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi

  Innovative Product Design , Alman DWA

 • 2005ENTO-Avrupa Konseyi TransKafkasya Yerel Eğitim Uluslararası Konferansı

  Education Management and Planning , ENTO- Ermenistan

 • 2005TODAİE-DWA Yerel Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi

  New Service Design , Alman DWA

 • 2004Çin Kamu Personel Yönetim Sistemi

  New Service Design , Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı