Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türk Kamu Yönetiminde Norm kadro

Türk İdare Dergisi , no.438, pp.157-179, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması

İdarecinin Sesi Dergisi , vol.17, no.101, pp.13-17, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Yönetiminde Yönetim Ahlakı

Selçuk Üni.Hukuk Fak.Dergisi , vol.2, no.1-2, pp.465-483, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Public Diplomacy in Ukraine and Türkiye

23.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.389-391

Kamuda Kariyer Uzmanlığına Kamu Performans Yönetimi Yaklaşımı, Bakanlıklar Araştırması

23.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.208-211

Power Methods in Terms of Effective Use of Diplomacy

9th International Congress on Humanities and Social Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2023, pp.262-270

Evaluation of Digital Diplomacy in Ukraine and Turkiye

9th International Congress on Humanities and Social Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2023, pp.252-261

The Importance of Career Staff in Individual Work Performance

9th International Congress on Humanities and Social Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2023, pp.243-249

İpek Yolu Değişen Bölge Coğrafyasında Miryokefalon Savaş yönetimi

Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek yolu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2022, pp.101-110

Başarıya Etkisi Açısından Türkiye ve Fransa'da Kamu Yöneticilerinin Atanması, Eğitimi ve Değerlendirilmesi

5th International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences, Ankara, Turkey, 11 June 2022, pp.632-640

İş Performansına Etkisi Açısından "Devlet Memuru" ve "Dövlet Quluqçusu" Hakları

International AzerbaIjan Academic Research Congress, İstanbul, Turkey, 28 May 2022, pp.315-324

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE ALBANIAN PRISONS POLICE PERSONNEL

1th International Symposium on Law and Social Sciences, Antalya, Turkey, 13 - 14 November 2021, pp.577-586

The Techniques of Employee Development Used in the Albanian Penitentiary System Institutions

3rd International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, İstanbul, Turkey, 13 November 2021, pp.249-256

ÖĞRETMEN PERFORMANSI DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞU VE ZORLUĞU

11.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2020

TOPLUMSAL EŞİTLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ AÇISINDAN KADIN İSTİHDAMI

KİMFOR – 2.Ulusulararası Konferansı Super Diversity and Democracy: Culture, Language, Identity, Gender and Citizenship Süper Farklılıklar / Çeşitlilik ve Demokrasi: Kültür, Dil, Kimlik, Cinsiyet ve Vatandaşlık, Adana, Turkey, 26 November 2020, pp.28-29 Sustainable Development

YUGOSLAVYA SONRASI KURULAN BALKAN ÜLKELERİNDE DEVLET MEMURLUĞU SİSTEMİ

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın-Kuşadası, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.383-400

Avrupa Birliği Üyesi Balkan Ülkelerinde Kamu personel Sistemi

9.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın - Kuşadası, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.359-382

Teröre Sivil Önlem “Kayyım Belediyecilik”: MUŞ-Bulanık Belediyesi Örneği (2016-2018)

KAYSEM13 - 13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.386-387

Economic Public Policy Tools and Their Impact on National Security

KAYSEM13 - 13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.250-251

Syrian Refugees in Turkey: Solutions for Intercultural Communication Problems

KİMFOR1-International Migration and Mobility: Challenges of Multicultural Sociaties in a Globalizing World, Adana, Turkey, 21 - 22 March 2019, pp.86-87 Sustainable Development

İstihdamda Kalma Süresine Etkisi Açısından İşbaşı Eğitim Programları

1.International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, Aydın, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.391-412

Mobility and solutions for intercultural communication disorders: the case of Syrian refugees in Hatay

TR fwo Research Foundation Flanders, Opening new horizons, Antwerp, Belgium, 30 May - 02 June 2018

Mobility and Solitions for Intercultural Communication Disorders: The Case of Syrian Refugees in HATAY

Theories and Realities in Translation and Writing Colloque International TR5, Antwerp, Belgium, 30 May - 01 June 2018 Sustainable Development

Mobility and Solutions for intercultural communicaiton disorders:the case of Syrian refugees in Hatay

The Conference of Theories and Realities in Translation and Writing, Antwerp, Belgium, 31 May - 01 June 2018

Çağdaş Kamu yönetiminde Kariyer Gelişimi:TemelKavramlar ve Güncel Tartışmalar

Jandarma Kariyer Yönetimi ve Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2018

Türk Kooperatif Yönetim Performanısna Etkisi Açısından Toplumsal İletişim Ağı Kooperatifçilikçe Hollanda Örneği

Sosyal Ekonomik Ağları: Küresel Değişim İçin İşbirliği, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.52, pp.811-835

Valilik ve Kaymakamlıkların İhsan Kaynağı Kapasitesinin Geliştirilmesi

İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2017

Belediye Altyapı Hizmetleri Yönetim Performansına Etkisi Açısından Yerel Yönetişim

II.KENTFOR-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Turkey, 11 - 12 August 2017, pp.18

Çeşitli Ülkelerde, Engellilerin İstihdamına Yönelik Deneyimler

AB-Türkiye Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi-Açılış Konferansı, Ankara, Turkey, 12 January 2017

Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının ve Stillerinin Öğretmen Performansına Etkisi ortak

VI.Uuluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 November 2015

Türkiye de İşgücüne katılıma Etkisi Açısından Aşırı Eğitimli Genç İşsizlik Ortak

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2015 Sustainable Development

Kamu Personel Yönetiminde Ölçüt ve Gösterge Odaklı Performans Yönetimi

Kamu Personel Yönetiminde Ölçüt ve Gösterge Odaklı Performans Yönetimi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2015

Muhtarlık Mührü Faydalar ve Sorunlar

Yerel Yönetimlerde Muhtarlığın Tarihi, Bugünü, Geleceği Semp., İstanbul, Turkey, 07 February 2015

Görme Engelli Memurların İş Performansında Erişilebilirlik ortak

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 November 2014

Yerel Yönetimlerde Muhtarlığın Yeri ve Önemi

Muhtarlar Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 01 November 2014

Türkiye nin Merkezi ve Yerel Yönetim Yapısı

Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Bosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 September 2014

Yerel Yönetimlerde Beşeri Sermaye ve Hizmet Yönetimi İlişkisi

VI.Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2013

Türkiye de Mahalle Yönetimi 2

Ankara Çalıştayı, Ankara, Turkey, 27 May 2013

Türkiye de Mahalle Yönetimi 1

Ordu Çalıştayı, Ordu, Turkey, 19 April 2013

Kamu Personelinin Görevde Yükselmesinde Performans Etiği

II.Kamu Etiği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2013

Büyükşehir Yönetiminde Mahalle Ölçeği

Workshop On Local Governance Today: “European And Turkish Experience In Local Politics, Democracy And Reciprocal Lessons, Ankara, Turkey, 22 March 2013

Eğitimde Bireysel Performans Denetimi

EYFOR-Eğitim Yönetimi Forumu, Muğla, Turkey, 17 - 19 May 2012

Mevzuat Uygulama İkileminde Yerel Yönetimler Personel Sorunları Ortak

4.Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2009

Kamu Yönetiminde Performansa Etik Yansımalar Ortak

Kamu Etiği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2009

Yerel Yönetimler Personeline Etkisi Açısından Yerel Yönetimler Reformu

1.Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 23 - 24 October 2008

Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 March 2008 Sustainable Development

Kamuda Değişimin Sembolü İnsan Kaynakları Yönetimi

14.Ulusal İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2006

Memur Sendikacılığının Uluslararası Boyutu

Anayasa Değişiklikliğinin 6.Yılında Kamu Çalışanlarının Sendika Yasası, Ankara, Turkey, 05 May 2001

Özürlülerin Toplumsal Sorunlarına İstihdam Çözümü

Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma ve Çatışma Bütünleşme 3.Sosyoloji Kong., Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2000

Demokratik ve Bürokratik Kültürün Kamu Görevlilerinin İstek ve Beklentilerine Etkisi

Kamu Yönetiminde Kalite 2.Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 1999, pp.345-362

Türkiye de Kamu Hastanelerinde Kaliteli Hizmet ve Halkla İlişkiler Etkisi

Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 May 1998, vol.2, pp.133-152

Özürlülerin İstihdamındaki Kooperatif Girişimler

Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sorunları Semp, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 1996, pp.19-31

Farklı Statüdeki Kamu Görevlileri Sorunu

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı - 1, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 1996, vol.2, pp.55-69

Yöneticinin Özendirici Rolü ve Liderlik Oluşumuna Etkisi

21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 1996, vol.2, pp.452-459

Çalışan ve Çalışmak İsteyen Özürlülerin Verimliliklerinde Mesleki İyileştirme

3.Verimlilik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 1996, pp.145-159

Kamu Yönetiminde Yönetsel Etiğin Yönetim ÖlçeğindeDeğerlendirilmesi

21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 1996

Demokratik Kültür Açısından Tekelci Kuruluşların Hizmet Sunumunda Halkla İlişkiler

21.Yüzyıl Eşiğinde 4.Ulusal Pazarlama, Hatay, Turkey, 18 - 20 November 1999, pp.180-189

Kamu Yönetiminde Kaliteli Hizmet Anlayışı

Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 1994, vol.1, pp.171-190

Books & Book Chapters

WOMEN’S CAREER MANAGEMENT TO ENSURE PUBLIC JUSTICE

in: SUPER-DIVERSITY AND CITIZENSHIP IN THE 21ST CENTURY THEORIES AND PRACTICES, ÖZGÜZEL, Seyfi, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.81-108, 2021

Milli İstihbarat Hizmet Alanı Personel Yönetim Sistemi

in: Türk Kamu Personel Yönetim Sistemi, BİLGİN, Kamil Ufuk - TUĞAN, Esra Nur, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.381-407, 2021

KAMUSAL BİR SORUMLULUK OLARAK KAMU PERSONELİ PERFORMANS YÖNETİMİ

in: Kamuda Performans Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulama, Veysel EREN – H.Tuğba EROĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.195-236, 2020

TOPLUMSAL EŞİTLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI

in: 21.YY.Süper Farklılıklar ve Vatandaşlık Bilinci Teori ve Uygulamalar, Seyfi ÖZGÜZEL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.75-104, 2020

Türkiye’de Devlet Memurluğu Sistemi

in: Balkan Ülkelerinde Devlet Memurluğu, Kamil Ufuk BİLGİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-50, 2019

Kamu Performans Yönetimi

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Eyyup Günay İSBİR, Editor, T.C.anadolu Üniversitesi-Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.76-110, 2019

Türk Kamu Personel Yönetiminde Aktif Çalışma Politikası:”Performans Yönetimi”

in: Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları, Cenay BABAOĞLU Elvettin AKMAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.43-73, 2018

Mahalle ve Türkiye’xxde mahalle Yönetiminin Gelişimi

in: Türkiyede Mahalle Yönetimi, Kamil Ufuk Bilgin, İlker Gündüzöz, Editor, T.C.İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.22-79, 2018

Yeni Büyükşehir Belediye Yasaları Öncesinde Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması 2012

in: Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Kamil Ufuk BİLGİN - İlker GÜNDÜZÖZ, Editor, T.C.İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.61-122, 2018

Kamu Performans Yönetimi

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Eyyup Günay İSBİR, Editor, T.C.Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.85-120, 2017

Hollanda ve Türkiye’xxde Memur Haklarının Örgütsel İletişim ve Performansa Etkisi

in: Yönetim Bilimleri Sempozyumu Bildiriler kitabı, , Editor, ABS Ofset, Kocaeli, pp.104-110, 2017

TODAİE'nin Kamu Yönetimi Eğitimindeki Yeri ve Önemi

in: Kamu Yönetimi Eğitimi, Murat Okçu - Bekir Parlak - Elvettin Akman, Editor, Ekin, Bursa, pp.327-347, 2015

Kamu Performans Yönetimi

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Eyyup G.İSBİR, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.76-110, 2015

İsveç’te Yerel Yönetimler

in: Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler Uygulamalar, Murat Okçu, Hüseyin Özgür, Editor, Seçkin, Ankara, pp.339-363, 2013

İş Performansına Etkisi Açısından Mesleki Yeterlik

in: Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyyüp G.İSBİR, Editor, TODAİE, Ankara, pp.337-355, 2013

Mevcut Durum ve Beklentiler Açısından Mahalle Yönetimi

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Bulut Yakup, Eren Veysel, Karakaya Sedat, Aydın Abdullah, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.289-304, 2013

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Personel Sistemi

in: Türkiye de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Kitabı, Filiz Kartal, Editor, TODAİE, Ankara, pp.221-240, 2011

Yerel Yönetimlerde Norm Kadro (Belediyeler)

in: Belediye Yönetimi, Sabuktay, Ayşe, Editor, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, pp.155-166, 2007

Metrics

Publication

155

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

3

Project

12

Thesis Advisory

19

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals