General Information

Institutional Information: Faculty Of Law, Department Of Public Law, Department Of Crime And Penal Procedure Law

Metrics

Publication

33

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

M.Emre Tulay, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Tulay, Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2011-13 yıllarında “Zeitlicher Geltungsbereich von Strafrechtsnormen-Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisansını (LL.M.), 2013-2017 yıllarında ise “Kriminelle Vereinigungen im deutschen Strafrecht im Vergleich zum türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligungsdogmatik-İştirak Kurumunun Özel Görünümü Altında Alman ve Türk Ceza Hukukunda Suç Örgütleri” konulu tezle doktorasını başarıyla tamamlamıştır. 

M.Emre Tulay'ın doçentlik takdim tezi olarak kaleme aldığı "Ceza Hukukunda Şahısta veya Konuda Hata (error in persona vel obiecto)" adlı eser, Ekim 2022 tarihinde Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Tulay, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 4.4.2023 tarihli kararıyla Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku bilim alanında doçent unvanı almaya hak kazanmıştır.   

M.Emre Tulay, Aralık 2023'ten itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında görev yapmaktadır.