Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ehl-i Hadisin Sünnet Savunusunun Temel Paradigmaları

Dergiabant , vol.9, no.1, pp.262-293, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Uydurma Hadis Rivayetlerinde Allah Tasavvuru

Antakiyat , vol.2, no.2, pp.77-94, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MÂVERÂÜNNEHİR BÖLGESİ MUHADDİSLERİNİN HADİS USÛLÜNÜN GELİŞİMİNE KATKILARI

I. Uluslararası Türkiyat Kongeresi, Çankırı, Turkey, 8 - 10 June 2022, pp.700-730

Hz. Peygamber’in Çocuklarla İletişiminin Temel İlkeleri

XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.348-360

Çağdaş Tehditlere Karşı Sünnet Perspektifinden Aileyi Ayakta Tutan Etik Değerler

Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler Uluslararası Aile Sempozyumu, Sinop, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.225-239

Musa Carullah Bigiyef’e Göre Sünneti İnkarın İmkansızlığı

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Gümüşhane 2020, 3 - 05 December 2020, pp.481-489

Books & Book Chapters

Ebû Dâvûd es-Sicistânî

Siyer Yayınları, İstanbul, 2022

Hz. Peygamber’in Çocuklarla İletişiminin Temel İlkeleri

in: XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu “İslâm ve Çocuk” Tebliğler Kitabı, Önemli Kadri, Editor, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şanlıurfa, pp.348-359, 2021

Yorum Bağlam Ekseninde Hadislerde İrtidat

in: İslami İlimler Perspektifinden Dinden Dönme İrtidat, Asar Muhammet Ali; Aytekin Mehmet Ali, Editor, İlâhiyât, Ankara, pp.63-130, 2021

Hadislerde Allah Tasavvuru

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2020

Emri Bi’l-Maruf Nehy-i Ani’l-Münker: İyiliği Teşvik Kötülükten Sakındırma

in: Hadislerle İslam, Özafşar Mehmet Emin (vd), Editor, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.459-470, 2012

Allah: Alemlerin Rabbi

in: Hadislerle İslam, Özafşar Mehmet Emin (vd), Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.205-216, 2012

Mükellefiyet: İnsani Yükümlülük

in: Hadislerle İslam, Özafşar Mehmet Emin (vd), Editor, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.11-21, 2012