Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2004 - 2012 Research Assistant

  Nigde Omer Halisdemir University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2012 - 2019 Head of Department

  Kirikkale University

Courses

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate Kent ve Hukuk

 • Postgraduate Mahalli İdarelerin Güncel Sorunları

 • Undergraduate Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası

 • Undergraduate Mahalli İdareler I

 • Postgraduate Türkiye'de Kentli Hakları

 • Postgraduate Türkiye’de İdarenin Yeniden Yapılanması

 • Associate Degree Kentleşme Politikası

 • Associate Degree Yerel Yönetim Maliyesi

 • Associate Degree Kentli Hakları

 • Postgraduate Kent Hizmetlerin Yönetimi

 • Associate Degree Kent Sosyolojisi

 • Associate Degree Yerel Hizmet Yönetimi

 • Associate Degree Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Undergraduate Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları

 • Associate Degree Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Yerel Yönetimler

 • Associate Degree Yönetim Bilimi

 • Associate Degree Siyaset Bilimine Giriş

 • Associate Degree Mesleki Çalışma ve Seminer

 • Associate Degree Sosyoloji

 • Associate Degree Çağdaş Siyasi Akımlar