Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk İmgeleri ve Tipolojileri

III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 28 October 2023

Halkla İlişkilerde Etik Bir Uygulama Alanı Olarak Heykel Sanatı

V. Alaeddin Asna Mesleki Gelişim Sempzyumu: İletişim ve Etik, İstanbul, Turkey, 24 November 2021

Dijital İletişimde Bireyin Kendini İfade Etme Biçimi Olarak Öznel ve Araçsal İmge Üretimi

InMECS21 1. Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 2021

Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Sanatta Gazete İmgesi

2nd International Conference on Social Sciences and Humanities, Turkey, 9 - 11 July 2021

Geçen Zaman, Değişen Yaşam, Dönüşen İnsan

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Ufuk Üniversitesi, Ankara, Turkey, 8 - 14 February 2021

Görsel Dokümanlarla İlk Türk Parlamentosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2020

Sanat ve Reklam İkilemi: Pop Art

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2019

Political Turmoil from the Perspective of L’Illustrazione Italiana in 19th Century

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Roma, Italy, 17 - 18 June 2019

Görsel Metinler Üzerinden Kültürel Pratiklerin ve Bireyin İnşası

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 April 2019

Siyasi Tarihin Mizahi Yorumu: I. Dünya Savaşı Öncesi Emperyalist Politikalar ve İtalyan Karikatürleri

’’Gerekli Taramalar’’: Çizgi Roman, Grafik Roman ve Karikatürün Diğer Disiplinlerle İlişkisi Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2019

Sanata Gidemeyen Halka Sanatı Getiren Hareket: GRAV

3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018

The City of Istanbul from the Perspective of Italians: Paintings to Newspapers

International Conference on Social Science, Literature, Business and Education, California, United States Of America, 28 - 29 December 2018

Gazete Görsellerinin Gerçekleme Gücü ve İmaj Oluşumu Üzerindeki Etkisi

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

İtalya Basınında Şiddetin Temsili: Sultan II. Abdülhamid Dönemi

Medya ve Şiddet Sempozyumu: Lefke Avrupa Üniversitesi, Cyprus (Kktc), 27 - 28 October 2016

İtalya Basınında Türkler ve Savaşları: Sultan II. Abdülhamid Dönemi

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu: Amasya Üniversitesi, Amasya, Turkey, 17 - 19 November 2017

İtalya Basınında Sultan II. Abdülhamid İmgesi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi: Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2017

Haber Görselleri Olarak İllüstrasyonlar: 19. Yüzyıl İtalyan Medyasında Osmanlı İllüstrasyonları

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2017

Osmanlı-İtalya İlişkilerinin Görsel Yansımalari Olarak İllüstrasyonlar

II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2017

Environment of Culture and Art in the Ottoman Empire in 19th Century

8th International Science and Technology Conference: Harvard University, Boston, United States Of America, 16 - 18 August 2017

Karikatürlerle Emperyalizmin Trajikomik Özeti

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019

Bir Araştırma Öyküsü, Bir Araştırmacının Anıları

İletişim Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi Kolokyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, 08 November 2016

19. Yüzyıl Osmanlı- İtalya Sanat İlişkileri ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Eser Veren İtalyan Ressamlar

I. Uluslararası Akdeniz Araştırmaları Sempozyumu: Yakın Doğu Üniversitesi, Cyprus (Kktc), 20 - 21 October 2016

İtalyan Medyasında Oryantalist Sanatın İzleri

Second Sarajevo International Conference: International University of Sarajevo, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

maNga, Dünyanın Sonuna Doğmuşum Şarkısının Eleştirel Teori Bağlamında Değerlendirilmesi

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2016

Görsel İletişim Eğitiminde Sanat Tarihinin Rolü: Sanat Eserleri Üzerinden Bilgi Üretimi ve Kullanımı

Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurmak: İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2016

Kadın İmgesi Altında Medya Emeğini Aramak

Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar: ODTÜ KKTC, Cyprus (Kktc), 8 - 09 May 2014

Popüler Kültürün Mekansal Yansımaları David Hockney Resimleri

I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Sanat, Tasarım ve Manipülasyon: Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.349-353

Anadolu İle Buluşturan Ressam Turgut Zaim

Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi: Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey, 9 - 11 October 2013

Sanat ve Görsel İletişimin Buluşma Noktası Ekslibris

Bilim ve Kültür Sempozyumu: Batman Üniversitesi, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, pp.152

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Tarihinde Sanatın Yönlendirici Gücü

in: Türkiye'de Sanatın 100 Yılı, Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Doç. Dr. Zeliha Kayahan, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.349-368, 2023

İtalya Basınında Sultan II. Abdülhamid İmgesi

in: Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi, Cilt: III, Prof. Dr. A. Melek Özyetgin,Prof. Dr. Vahdettin Engin,Prof. Dr. Davut Hut,Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ersay Yüksel,Öğr. Gör. Elif Tuğçe Kurt,Öğr. Gör. Gökhan Açıkel., Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.357-372, 2022

Sanat ve Pazarlama Arayüzünde Halkla İlişkiler

in: İletişim Bilimi Araştırmaları II, Esmeray Karataş, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.423-451, 2021

Sanatta Kültür Endüstrisi Yanılgısı ya da Yenilgisi Olarak Bedenin İmgesel Kullanımı

in: İletişim Bilimi Araştırmaları I, Esmeray Karakaş, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.587-621, 2020

Sanatla Kriz Yönetimi Öğretisi: Siena Kamu Sarayı Freskleri

in: Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak, Güngör F. Senem, Romya Bilgin Kıvılcım, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.259-274, 2020

Metrics

Publication

45

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

1