Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARİHSEL METİNLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ TEMELLİ SÖZLÜKLERİNİN HAZIRLANMASI: DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK ÖRNEĞİ

IX. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 - 30 September 2021, vol.2, pp.1495-1503

Tarihsel Metinlerin Türkiye Türkçesi Temelli Sözlüklerinin Hazırlanması: Dîvânu Lugâti’t-Türk Örneği

IX. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI (Ankara: 26-30 Eylül 2021), Ankara, Turkey, 26 September 2021, vol.2, pp.1495-1503

András J. E. Bodrogligeti’nin A Grammar of Chagatay Adlı Eserinde İncelediği Klasik Sonrası Devir Çağatay Türkçesi Örnekleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.1368-1392

The Journal of The Royal Geographical Society Dergisi’nin Doğu Bilimine Katkısı: Orta Asya’daki Türkler ve Türk Dili İle İlgili Yayınlar

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.812-820

Katmerli Zamir Çekiminin Son Dönem Çağatay Türkçesindeki Görünümü

XIII.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Varşova, Poland, 25 - 28 September 2018, pp.199-205

Son Dönem Çağatay Türkçesi Metinlerinde Geçen Moğolca Kelimeler

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu 1-7 Haziran 2018 Ulanbator- Moğolistan, Ulanbator, MOĞOLİSTAN, 1 - 07 June 2018, vol.2, pp.1329-1338

SON DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE İSİM YARDIMCI FİİL KURULUŞUNDAKİ BİRLEŞİK FİİLLER

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015

SON DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDEKİ TERCÜME FAALİYETLERİ VE TÂRÎH İ REŞÎDÎ TERCÜMESİ

7. ULUSLARARASIDÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ELAZIĞ, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, vol.2, pp.645-656

PROF DR MECDUT MANSUROĞLU NDA TERİM İMLA MESELELERİ VE SONRASI

VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey, 4 - 06 December 2013, vol.1, pp.83-103

Bir Adlandırma Problemi Batı Türkçesinin İlk Dönemi

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 November 2013, pp.451-468

Books & Book Chapters

Türkiye'deki Balkan Türk Ağızları Araştırmaları ve Mecdut Mansuroğlu

in: Dr. Himmet Biray Armağanı Ahde Vefa 25. Yıl, Biray, Nergis; Eynel, Sema, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.1013-1032, 2021

Çağataycadan Özbekçeye Gramerleşme

in: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun MAKALELER II DİL-DESTAN-TARİH, , Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.310-327, 2021

Prof. Dr. Mecdut Mansuroğlu’nda Terim-İmla Meseleleri ve Sonrası

in: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun MAKALELER II DİL-DESTAN-TARİH, , Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.381-410, 2021

Son Dönem Çağatay Türkçesindeki Tercüme Faaliyetleri ve Târîh-i Reşîdî Tercümesi

in: Türk Dili Araştırmaları, Gülensoy, Tuncer, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.267-278, 2020