Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Artuklu Sırsız Seramiklerinin Bezeme Tekniklerindeki Çeşitlilik

16th International Congress of Turkish Art. October 3-5, 2019, Ankara: Proceedings, vol. 3/16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi. 3-5 Ekim 2019, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.3, pp.911-928

Kalecik Kalesi 2022 Yılı Çalışmaları

26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 October 2022, pp.94-96

Seramikte Bellek: Biçim ve İşlevsellik

KÜLTÜREL BELLEK 2017 Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2017, pp.289-301

Human Figures on Ceramics from Misis in Medieval Anatolia/Ortaçağ Anadolusu’nda Misis Seramikleri Üzerindeki İnsan Figürleri

Glazed Wares as Culturel Agents in the Byzantine, Seljuk and Ottoman Lands/Bizans, Selçuklu Ve Osmanlı Topraklarında Kültürel Üretim Aracı Olarak Sırlı Kaplar: Teknoloji Ve Arkeoloji Araştırmalarından Bulgular, 13. Uluslararası Anamed Yıllık Sempozyumu, 6 - 07 December 2018, pp.215-231

Islamic Period Ceramics Unearthed in Dumpsites in the Adana/Tepebağ Höyük Excavations

Proceedings of the 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), 16 - 18 March 2017, vol.2, pp.621-633

Kemah Kale Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

Uluslararası XIX. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.2, pp.615-636

Archaeometric Analyses of Hasankeyf Medieval Glazed Ceramics

XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Ankara, Turkey, 19 - 24 October 2016, vol.1

Ceramics Recovered in some Excavations in East and South Anatolia

XI Th Congress AIECM3 On Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016, pp.301-308

Investigation of Comparison Total Porosity of Some Glazed/Unglazed Hasankeyf Ceramics

Ancon2107 Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, 5 - 07 October 2017

Comparison of TGA with SEM-EDX Analysis of Some Hasankeyf Ceramics

Ancon2107 Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, 5 - 07 October 2017

Archaeometric Analyses of Medieval Period Ceramics From Hasankeyf Archaeological Area

Ancon2017 Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science, 5 - 07 October 2017

Hasankeyf’: Seramiklerden Anlamak

SanatTarihi Konuşmaları, Ankara, Turkey, 20 April 2017

2015 Kemah Kalesi Kazı Çalışmaları

38. Kazı Sonuçları Toplantısı, Edirne, Turkey, 23 - 27 August 2016, vol.2, pp.247-264

Miletus Wares Found in Iznik Roman Theatre Excavations

10th International Congress of Turkish Art, 17 - 23 September 1995, pp.547-554

Yaygın Eğitim Kurumları Programlarındaki Geleneksel Türk El Sanatları Üzerine

Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 01 January 1997, pp.198-209

Books & Book Chapters

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ANKARA YAPILARINDA ÇİNİ KULLANIMI

in: Türkiye'de Arkeoloji ve Sanat Tarihinin Yüz Yılı, , Editor, Nobel, Ankara, pp.169-202, 2023

Çömlekçilik

in: Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi-Çömlekçilik, SOYSALDI Aysen, Editor, Ticaret Bakanlığı, Ankara, pp.251-260, 2021

Kemah Kalesi Seramik Buluntuları

in: Erzincan Kemah Kalesi Kazıları, , Editor, Erzincan Valiliği Kültür Yayınları, pp.225-249, 2020

Cam Sanatı

in: Türk İslam Sanatları Tarihi, Abdülkadir Dündar, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.463-482, 2019

Figured Ceramics Found at Komana (Tokat) Excavations

in: Komana Small Finds, D. Burcu Erciya- Meryem Acara Eser, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.103-130, 2019

Seramik Üretiminde Kullanılan Kil Kalıplar

in: Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Seramik Üretiminde Kullanılan Kil Kalıplar, Ayşe Pelin Şahin Tekinalp. Mehmet Fatih Müderrisoğlu. Ünal Araç, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.99-104, 2017

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun Türk Çini ve Seramik Sanatına Katkıları

in: Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun Türk Çini ve Seramik Sanatına Katkıları, Ayşe Pelin Şahin Tekinalp. Mehmet Fatih Müderrisoğlu. Ünal Araç, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.9-12, 2017

Köprübaşı İlçesi

in: Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri-Köprübaşı İlçesi, HAKKI ACUN, Editor, TTK, Ankara, pp.309-311, 2013

Göl Marmara İlçesi

in: Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri-Göl Marmara İlçesi, ACUN, HAKKI, Editor, TTK, Ankara, pp.53-142, 2013

Hekimhan

in: Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, HAKKI ACUN, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.105-121, 2007

Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Seramik Sanatı

in: Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, GÖNÜL ÖNEY, ZEHRA ÇOBANLI, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.233-241, 2007

Turkish Glazed Pottery

in: Amorium Reports II Research Papers and Technical Reports, C.S. LIGHTFOOT, Editor, Oxford, London, pp.105-211, 2003

Osmanlı Devri Seramik Sanatı

in: Türkler, KEMAL ÇİCEK, SAİM KOCA, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.375-384, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

45

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals