General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations, Department Of Labor Economics And Industrial Relations
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

3

Thesis Advisory

11

Biography

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Öğretim Üyesi

 

1966 yılında Adana’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisans Çalışmasını 1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme (Sosyoloji) Bilim Dalında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde 2004 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

 Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde ;

1995-2004 yılları arasında Arş. Görevlisi,

 2004-2007 Yılları arasında Dr. Araştırma Görevlisi,

 2007 yılında Yrd. Doç. Dr kadrosuna atanmış,

 2014 ‘de Doçent olup,

2020 yılından bu yana da Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.  

 2018 Yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kurulması sonucu halen bu Üniversitenin İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik ilgi alanları ise; İktisat Sosyolojisi,   Çalışma Sosyolojisi, Zihniyet, Girişimcilik Sosyolojisi, “Kültür-Ahlak-İktisat-Toplum” etkileşim içerikli İlişki alanlarının Sosyolojisi, Mukayeseli Sistem Sosyolojisi  ve  Türk-İslam Medeniyetinin özgün  düşünce ve bilgi üretme yöntemi olan “Tevhidi Düşünce Bilgi Yöntem İnşası” üzerinden Yöntem Sosyolojisi(İctimaiyatı) merkezli çalışmalardır.

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gençlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkan Danışmanlığı,   Bazı Kalkınma Planlarında Girişimcilik Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında Kazakistan’da  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler vermiştir.