Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu Geç Miyosen Dönem Lokaliteleri ve Rhinocerotidae Buluntuları

7. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Turkey, 23 October 2019

Yamula Barajı Fosil Lokalitesi Kurtarma Kazısı

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 17 June 2019

Tatarlı Höyük Kazısından Ele Geçen Hayvan Kemiklerinin İncelenmesi

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 May 2013

Books & Book Chapters

AŞAĞI SALAT VE TATARLI HÖYÜK FAUNASININ ZOOARKEOLOJİK ANALİZİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR - VI, , Editor, Gece Kitaplığı, pp.345-364, 2018