Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

BEŞİNCİ GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 3 - 05 January 2020

Sera Gazı Emisyon Raporlaması Bir Tercih mi Yoksa Zorunluluk mu? Kuramsal Bir Değerlendirme

15th International Conference on Accounting: Theoretical and Philosophical Dimensions of Accounting and Auditing, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.115-116

Reporting Of Greenhouse Gas Emission Is a Choice or Oblıgatıon? a Theoratical Discussion

15.International Conference on Accounting, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2018 Sustainable Development

Vergiden Kaçınma ve Hukuki Yapının Seçiminde Verginin Rolü

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007

Mikrofinans Sistemi ve Ticari Bankaların Mikrofinans Sistemindeki Yeri

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007 Sustainable Development

Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007 Sustainable Development

Sermaye Piyasalarının Uluslararası Düzeyde Entegrasyonunda Depo Sertifikası Sistemi

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007

Books & Book Chapters

COVID 19 SÜRECİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİ: GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI SEKÖTRÜ

in: COVID 19 SALGINININ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, NALAN AKDOĞAN, DENİZ UMUT DOĞAN, NESLİHAN ÇETİNKAYA, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.218-252, 2021 Sustainable Development