Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FROM WEB 1.0 TO METAVERSE; A REVIEW FROM WHITE AND GREY COLLAR PERSPECTIVE

Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, Turkey, 10 September 2022

ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

BEŞİNCİ GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 3 - 05 January 2020

Unbundling the roles of institutions and human capital in development: A global evidence

Fourth International Scientific Conference: Knowledge Based Sustainable Economic Development, Sofya, Bulgaria, 07 June 2018, pp.883

Yeni Kurumsal Ekonomi Bakış Açısı Çerçevesinde Güncel Finansal Raporlama Gelişmeleri Üzerine Bir İrdeleme

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.137

Basis Risk Oriented Hedging Education: An Example of Futures Contract as a Teaching Method

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2.BMAC), İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.3, pp.2087-2094

Küreselleşme Sürecinde Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi

7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, Turkey, 8 - 10 May 2008, pp.629-636

Basel II Kapsamında KOBİ’lerin İç Kontrol Sisteminin ve İç Denetimin Etkinliğinin Sağlanmasına Yönelik Öneriler

I. Uluslararası Sempozyum: KOBİ’ler ve BASEL II, “BASEL II’ye Geçiş Öncesi KOBİ’lerde Genel Durum Değerlendirmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.148-156

Tax Avoidance and the Role of the Tax in the Selection of the Legal Structure

2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies (ISPF2007), Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007, pp.55

Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007 Sustainable Development

Sermaye Piyasalarının Uluslararası Düzeyde Entegrasyonunda Depo Sertifikası Sistemi

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007

Mikrofinans Sistemi ve Ticari Bankaların Mikrofinans Sistemindeki Yeri

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Mali Eylem Görev Gücü'nün Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Faaliyetleri Kapsamında Türkiye'nin GRİ Liste Yolculuğunda Kripto Paraların Rolü

in: Pandemi Sonrası Ekonomi: Para, Finans ve Yönetim Tartışmaları, Osman Murat Koçtürk,Lale Oral Ataç,Doğan Bakırtaş, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.23-35, 2023

IPSAS 10 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama

in: Kamu Sektör Muhasebe Standartları, Prof. Dr. Ganite Kurt,Prof. Dr. Ali Alagöz,Prof. Dr. Saime Önce, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-2, 2022

Dijital Ekosistem ve Sosyoekonomik Geleceği

in: Blokchain Teknolojisi ve Kripto Varlıklar Eko Sistemi, Nalan Akdoğan,Ümmühan Aslan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-2, 2022

Covid 19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sektörü

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Nalan Akdoğan, Deniz Umut Doğan, Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, pp.218-252, 2021

Paradigm Shift in Corporate Reporting

in: Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow, Gökten,Soner, Editor, IntechOpen, London, pp.1-2, 2017

Recent Financial Crisis and the Structured Finance Accounting Perspective for Future

in: Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry, Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Editor, Springer International Publishing AG, Cham, pp.277-286, 2017

Metrics

Publication

42

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

45

H-Index (TrDizin)

4

Project

1
UN Sustainable Development Goals