Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2002 - 2018 Research Assistant

  Gazi University, Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği Pr.

Courses

 • Undergraduate GTS-207 Kitap Sanatları I

 • Undergraduate KST-301-S Minatür I (Seçmeli)

 • Postgraduate LE1301104

 • Undergraduate GTS 102 TÜRK DESENLERİ I

 • Undergraduate GTS 408 Mezuniyet Projesi

 • Undergraduate GTS 402 Röleve ve Restitüsyon

 • Postgraduate GTS 597 Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate GTS 599 Tez Dönemi

 • Undergraduate GTS 308 Süsleme Tasarımı-II

 • Postgraduate GTS 523 Türk Minyatür Sanatında İkonografi

 • Undergraduate KST 305 Tezhip Tasarımı-I

 • Undergraduate KST 301 Minyatür-I

 • Postgraduate GTS 596 Tez Hazırlık Dersi

 • Undergraduate KST 304 S Minyatür 2

 • Undergraduate GTS 203 Türk Desenleri II

 • Undergraduate GTS 206 Kitap Sanatları II

 • Undergraduate GTS 207 Kitap Sanatları I