Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ABD'nin Afganistan'dan Asker Çekme Kararının Kamu Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi

3rd International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Turkey, 06 May 2021, pp.93

Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Tarihi: İrşat Encümeni

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Approaches to Public Diplomacy In Terms of Basic Dynamics: Turkey and US

5. International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018

Digital Media and Asymmetric Communication

5. International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018

Digital public diplomacy in the context of official actors

3rd. International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.74

Cinema as a soft power instrument: Hollywood cinema case

3rd. International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.73

Books & Book Chapters

DOĞU-BATI KARŞITLIĞINDA İRAN'IN ORTA DOĞU'DAKİ KONUMU

in: SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLERDE ULUSLARARASI TEORİ, ARAŞTIRMA VE DERLEMELER - CİLT 3, Altıntaş Hakan, Mete Mustafa, Bolat Bozaslan Neslihan, Editor, SERÜVEN YAYINEVİ, Ankara, pp.347-360, 2023

AFET VE İLETİŞİM

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİNDE AFET POLİTİKALARI, BOZKURT ÖNDER, Editor, TÜRK İDARİ ARAŞTIRMALAR VAKFI, Ankara, pp.273-290, 2022

Teorik Çerçevede Kültürel Diplomasi

in: Kültürel Diplomasi ve İletişim, Avşar, Z. Şahin, M. Küçükyılmaz, M., Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, pp.19-39, 2022

Kültürel Diplomasi ve Akademi

in: TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜÇ ENSTRÜMANI OLARAK KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE İLETİŞİM, Avşar Zakir, Şahin Mehmet, Küçükyılmaz M. Mücahit, Serkan Ökten, Mariana Popescu Veske, Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.147-185, 2022

Teorik Çerçevede Kültürel Diplomasi

in: TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜÇ ENSTRÜMANI OLARAK KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE İLETİŞİM, Avşar Zakir, Şahin Mehmet, Küçükyılmaz M. Mücahit, Serkan Ökten, Mariana Popescu Veske, Editor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.17-39, 2022

ABD'nin Afganistan'dan Asker Çekme Kararının Kamu Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi

in: Current Debates on Social Sciences 6 - Multidisciplinary Studies, Ceylan Alpaslan, Karacagil Zeynel, Bozgun Şafak, Toptaş Koray, Editor, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Ankara, pp.219-232, 2021

KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ABİDİN TEMİZER, M. SELÇUK ÖZKAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.153-164, 2018

TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİ TARİHİ: İRŞAT ENCÜMENİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ABİDİN TEMİZER, M. SELÇUK ÖZKAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-173, 2018

Metrics

Publication

24

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals