Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of Internal Migration in Turkey by Markov Method

17th Annual International Conference on Mathematics&Statistics: Teaching, Theory & Applications, Atina, Greece, 26 - 30 June 2023

Ranking of Countries According to the Index of Economic Freedom with Multi-Criteria Decision-Making Method

17th Annual International Conference on Mathematics&Statistics: Teaching, Theory & Applications, Atina, Greece, 26 - 30 June 2023

İngiltere Premier Lig Kulüplerinin Son Üç Sezon Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.163-169

Kuyruk Modelinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.813-821

İnsan Kaynakları Planlamasında Normal Dağılımlı Atama Modeli

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 4 - 07 October 2017

Etkinlik Ölçümü için Bir Yazılım Önerisi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 4 - 07 October 2017

Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Sınıflamasına Göre Türkiye Karayollarından Memnuniyet Algısı

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

Matematiksel Programlama ile Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim Dağıtım Planı Optimizasyonu

2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Turkey, 16 - 18 May 2013 Sustainable Development

Kyoto Protokolü Ve Türkiye’ de Karbondioksit Salınımı: Girdi‐Çıktı Çözümlemesi

14. Ulusal Ekonometri,Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 24 - 28 May 2013

Minimaks Portföy Modeli İle Markowitz Ortalama Varyans Portföy Modelinin Karşılaştırılması

VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005

Books & Book Chapters

Tamsayılı Programlama Modeli ve Çözüm Yöntemleri

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları, Murat ATAN, Şenol ALTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.341-390, 2020

Ulaştırma Modeli ve Çözüm Yöntemleri

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları, Murat ATAN, Şenol ALTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.233-304, 2020

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals