Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 1999 - 2018 Research Assistant

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Courses

  • Undergraduate Türkiye Ekonomisi

  • Postgraduate Kalkınma Teorileri

  • Undergraduate İktisada Giriş II

  • Postgraduate Dünya Enerji Ticaretinde Gelişmeler

  • Undergraduate Uluslararası İktisat

  • Undergraduate International Economics