Prof. SAFFET KARTOPU


Faculty of Divinity, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dali


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Psychology of Religion

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

42

Project

2

Thesis Advisory

21

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

2010 - 2011

2010 - 2011

Postgraduate

Ankara Haci Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Undergraduate

Anadolu University, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Kaygının kader algıları ile ilişkisi: Kahramanmaraş örneği

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

2006

2006

Postgraduate

Dini yaşayışta hayatı sorgulama

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Psychology of Religion

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Divinity, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Professor

Kahramanmaras Sutcu Imam University, İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri

2018 - 2020

2018 - 2020

Associate Professor

Kahramanmaras Sutcu Imam University, İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri

2015 - 2018

2015 - 2018

Associate Professor

Gumushane University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Assistant Professor

Gumushane University, İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Divinity, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Head of Department

Kahramanmaras Sutcu Imam University

2013 - 2018

2013 - 2018

Head of Department

Gumushane University

2012 - 2018

2012 - 2018

Head of Department

Gumushane University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Din Psikolojisi

Postgraduate

Postgraduate

DİN PSİKOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Postgraduate

Postgraduate

DİN PSİKOLOJİSİNİN PROPLEMLERİ

Doctorate

Doctorate

PSİKOLOJİK AKIMLAR AÇISINDAN DİN

Postgraduate

Postgraduate

Psikoloji Kuramları ve Din

Postgraduate

Postgraduate

DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM

Postgraduate

Postgraduate

İslam Geleneğinde Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Dini Gelişim

Postgraduate

Postgraduate

İslam Düşüncesinde Medeniyet Tartışmaları

Postgraduate

Postgraduate

Ruh Sağlığı ve Dindarlık

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi

Advising Theses

2023

2023

Postgraduate

Bilişsel Adaptasyon Sürecinde Dinin Rolü

Kartopu S. (Advisor)

T.DEMİREL(Student)

2022

2022

Doctorate

Dindarlık Eğilimine Bireysel Psikolojik Bir Yaklaşım

Kartopu S. (Advisor)

N.ASLAN(Student)

2021

2021

Postgraduate

Bilişsel Adaptasyon Sürecinde Dinin Rolü

KARTOPU S. (Advisor)

T.DEMİREL(Student)

2020

2020

Postgraduate

Doğaya Bağlılık ve Çevre Etiğinin Dindarlıkla İlişkisi

KARTOPU S. (Advisor)

B.NERMİN(Student)

2020

2020

Postgraduate

Hayvanseverliğin Dindarlıkla İlişkisi

KARTOPU S. (Advisor)

M.ÖZEN(Student)

2020

2020

Postgraduate

Sanata Yönelik Tutumun Dindarlık Algısı İle İlişkisi

KARTOPU S. (Advisor)

Z.PURTAŞ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Ergen suçluluğu ve dindarlık

KARTOPU S. (Advisor)

L.BAŞKONUŞ(Student)

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Muhammed Esedde Dini Değişimin Psikoloj

KARTOPU S.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES , vol.8, no.6, pp.345-364, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KADERE İMANIN PSİKOLOJİK TAHLİLİ: TİPOLOJİK BİR YAKLAŞIM

KARTOPU S.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), Turkey, 7 - 09 November 2019

2018

2018

KÜRESEL ÇAĞDA SORUMLULUK: DİNDARLIĞIN SORUMLULUK DUYGUSUÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KARTOPU S., GEÇER H., HACIKELEŞOĞLU H.

Cemil Meriç – 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 November 2018

2018

2018

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE PEYGAMBER TASAVVURU:SARKAÇ TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

DAĞCI A., KARTOPU S.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

2018

2018

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “İslam’da Model İnsan” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

ÖZTAŞ F., KARTOPU S.

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 April - 28 October 2018, vol.1

2017

2017

Dindarlar Daha mı Merhametli? Üniversite Öğrencileri ÜzerineAmpirik Bir Araştırma

KARTOPU S., HACIKELEŞOĞLU H.

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

2016

2016

GENÇLİĞİN KİMLİK İNŞASINDA DİNÎ DEĞERLERİN ROLÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KARTOPU S., HACIKELEŞOĞLU H.

Gençliğin Gelişimi veProblemleri KarşısındaDin Görevlileri(7. Uluslararası Din Görevlileri SempozyumuBildirileri - Sakarya 2016), 14 - 16 May 2016

2016

2016

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Temsiller ve Stereotipler Hikaye Kitapları Örneği

ÖZBOLAT A., KARTOPU S.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, 18 - 20 March 2016

2014

2014

Heterodoks İslam Anlayışında Tanrı Tasavvurunun Oluşumu Şathiye Örneği

KARTOPU S.

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 August - 06 September 2014

Books & Book Chapters

2022

2022

Kutsal Mekan Ziyaretinin Ruh Sağlığına Etkisi

Kartopu S.

in: Ruh Sağlığı ve Din, Ömer Faruk ERDOĞAN, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.37-63, 2022

2022

2022

Dindarlık Eğilimine Göre Ruh Sağlılığı Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Aslan Akın N., Kartopu S.

in: Ruh Sağlığı ve Din, Ömer Faruk ERDOĞAN, Editor, Sonçağ, Ankara, pp.111-143, 2022

2020

2020

Umudun Psikolojisi ve Teolojisi

KARTOPU S.

Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

Müşrik Davranışlarının Altında Yatan Yapısal Nedenler

KARTOPU S.

in: Siyer Yıllığı, Şaban ÖZ, Editor, Emdülüs Yayınları, İstanbul, pp.15-24, 2020

2019

2019

Psikolojik Açıdan Kadere İman Nedir Ne Değildir?

Kartopu S.

in: Kader Nedir Ne Değildir?, Adnan Demircan, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.10-30, 2019

2019

2019

Siyer-Psikoloji İlişkisi

Kartopu S.

in: İslâmî İlimlerde Siye, Feyza Betül KÖSE, Editor, SAMER, Kahramanmaraş, pp.120-145, 2019

2018

2018

Halk Dindarlığından Kitabi Dindarlığa: Zihniyet Bağlamında Peygamber Tasavvurunun Dönüşümü

Dağcı A., Kartopu S.

in: ZİHNİYET VE DİN, ABDULLAH ÖZBOLAT,ASIM YAPICI, Editor, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, pp.80-95, 2018

2017

2017

MUHAMMED ESED’DE DİNİ DEĞİŞİMİN PSİKOLOJİK ANALİZİ

Kartopu S.

in: ARAYIŞ DEĞİŞİM VE DİN, HASAN KAYIKLIK, Editor, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, pp.110-130, 2017

2016

2016

Kimlik ve Din

Özbolat A., Kartopu S.

in: Kimlik ve Din, Abdullah ÖZBOLAT,Mustafa MACİT, Editor, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, pp.70-80, 2016

2015

2015

ÖZ YETERLİLİK KİMLİK GELİŞİMİ VE DİNDARLIK EĞİLİMİ

KARTOPU S.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARII, Gümüşhane, 2015

2014

2014

İsyan İle Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı

ÖZBOLAT A., KARTOPU S.

in: KÜLTÜR VE DİN, M. A. KİRMAN, A. ÖZBOLAT, Editor, KARAHAN YAYINEVİ, Adana, pp.51-72, 2014

2013

2013

Kaygı Kader İlişkisi

KARTOPU S.

Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane, 2013

Supported Projects

2018 - Continues

2018 - Continues

FETÖ Kalkışmasının Cemaat Algısına Etkisi: KSÜ Gençliği Üzerine Bir Araştırma

Project Supported by Higher Education Institutions

KARTOPU S.

2019 - 2019

2019 - 2019

Nedir Ne Değildir

Project Supported by Other Private Institutions

KARTOPU S.


Jury Memberships

September-2023

September 2023

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

August-2023

August 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

August-2023

August 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

May-2023

May 2023

Doctorate

Doctorate - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

May-2023

May 2023

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

February-2023

February 2023

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Ankara Haci Bayram Veli University

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2022

June 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ankara Haci Bayram Veli University

December-2021

December 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ankara Haci Bayram Veli University

July-2020

July 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

December-2019

December 2019

Post Graduate

Post Graduate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctorate

Doctorate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctorate

Doctorate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Post Graduate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Post Graduate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctorate

Doctorate - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

December-2017

December 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Gümüşhane Üniversitesi

November-2017

November 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Gümüşhane Üniversitesi

January-2017

January 2017

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Gümüşhane Üniversitesi

October-2016

October 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Gümüşhane Üniversitesi

May-2016

May 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Gümüşhane Üniversitesi