General Information

Metrics

Publication

1

Open Access

1

Biography

Lisansını Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde “Katı modernlikten akışkan modernliğe geçişte gözetim: Foucault ve Bauman' da panoptik ve sinoptik” başlıklı teziyle Felsefe Yüksek Lisans ve “Bir Araçsal Rasyonalite Eleştirisi” başlıklı teziyle Felsefe Doktora derecesi aldı. Halen Ankara Hacı Bayram Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Contact

Email
yahya.incetahtaci@hbv.edu.tr
Web Page
https://avesis.hacibayram.edu.tr/yahya.incetahtaci
Address
yahya.incetahtaci@hbv.edu.tr