Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanılan Teknoloji Tabanlı Menüler ile İlgili Görüşleri


Creative Commons License

AKAR ŞAHİNGÖZ S., YALÇIN E.

Journal of Tourism and Gastronomy, vol.9, no.5, pp.161-178, 2021 (Peer-Reviewed Journal)