Türkiye ve Dünya da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme


Creative Commons License

TERZİ M. E., BOYLU Y.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.4, pp.3283-3322, 2019 (Peer-Reviewed Journal)