Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERİN KLİNİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.99-124, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

HASTANELERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ALGISI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Route Educational and Social Science Journal, vol.6, no.42(3), pp.180-194, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Learning Organization Perception Levels of Auditors from a Public Organization

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.260-271, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANAN DURUMSAL LİDERLİK STİLLERİ (ANKARA’DA BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ)

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Degisi, vol.3, no.3, pp.80-96, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Sorumluluk

VI.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Rome, Italy, 4 - 06 September 2018

Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanan Durumsal Liderlik Stilleri (Ankara’da Bir Özel Hastane Örneği)

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.223-224

Örgütsel Adalet Algısının Mobbing ile İlişkisi

International Conference on New Trends in Education-Iconte, Turkey, 26 - 28 May 2012, pp.30

Books & Book Chapters

Küresel Sağlık Diplomasisi

in: Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler, ÖZTÜRK Zekai, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.1-28, 2022

Küresel Sağlık ve Uluslararası Sağlık Kuruluşlarının Rolü

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Tengilimoğlu Dilaver, Öztürk Zekai, Editor, Nobel, Ankara, pp.7-26, 2021

ÜNİVERSİTELERDE KAYIRMACILIĞIN AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR UYGULAMA

in: İŞLETMELERDE YÖNTEM VE KAVRAM ÇALIŞMALARI, Serkan GÜN, Alper TUTCU, Editor, İksad Publishing House, pp.145-185, 2019