Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taş Uykusu Romanında Şiddet Eğilimi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018

Memet Baydur un Yalnızlığın Oyuncakları Adlı Tiyatro Metni Üzerine Bir İnceleme

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.16

Margaret Atwood and Nazlı Eray s Stories in the Context of Female-Male Relationship

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prague, Charles University, PRAG, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.42-43

Hayal İçinde n Hakikate

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD 2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.100

Edebiyat ı Cedîde Karamsarlığının Bir Sembolü Olarak Ahmet Cemil

III. GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2015

Books & Book Chapters

Kentleşemeyen Bir Semtin Kentlileşemeyen İnsanları: Ağır Roman

in: Kent İnsan Roman - Türk Romanında Kentleşme Olgusu Üzerine İncelemeler (1980-2010), Murat Lüleci, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.273-298, 2017

Burhan Günel'in Aksayan'ından Hareketle İnsanlığın Aksayan Yönleri

in: Hatay Sevdalısı Bir Yazar Burhan Günel, Nebih NAFİLE, Editor, Semerci Yayınları, İstanbul, pp.122-134, 2016

HAYAL İÇİNDE'N HAKİKATE

in: Proceedings Book, HAYRULLAH KAHYA , Editor, e-Kitap Projesi, İstanbul, pp.471-481, 2016

EDEBİYAT-I CEDÎDE KARAMSARLIĞININ BİR SEMBOLÜ OLARAK AHMET CEMİL

in: III GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER, , Editor, EPAMAT BASIM YAYIN, Ankara, pp.357-377, 2015

Kokusuz Bir Tende Arzulanan Korkusuz Bir Günah

in: Edebi Eserden Beyaz Perdeye, Fatih SAKALLI, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.265-278, 2015