Publications & Works

Articles Published in Other Journals

André Antione and Establishment of Darülbedayi

İJLET , vol.6, no.3, pp.25-31, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

AN IMPROVISED EXAMPLE IN TRADITIONAL TURKISH THEATRE ORTAOYUNU

Humanitas , vol.3, no.6, pp.115-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Devrim karşıtı bir başkişi Marki de Lantenac

Roman Kahramanları , no.16, pp.66-70, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Evladın Gözünden Alzheimer Anne: Yasushi Inoué’den Histoire de ma mere (Annemin Öyküsü)

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.61-66

3. Eugene Ionesco ve Uyumsuz Tiyatro: Notes et contre Notres,

МЕЛЕТІЯСМОТРИЦЬКОГО ЯК ОСНОВАГРАМАТИЧНОГО ВЧЕННЯ СХІДНИХСЛОВ’ЯН, 22 January 2019

Paris’in merkezinde bir gecekondu mahallesi: La folie de Nanterre

3rd İnternational Coference on social sciences and education research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017

André Antoine ve Darülbedayi’nin Kuruluşu

1. uluslararası sosyalbilimler kongresi, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017

Philippe Claudel’in La petite Fille de Monsieur Linh adlı romanında anlatı yerlemleri

1. Uluslararası Sosyal bilimler Kongresi, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017

Cezayir den Fransa ya göç Leyla nın öyküsü

Uluslararası I. Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 1 - 03 December 2016 Sustainable Development

16 yüzyıl pedagoglarından François Rabelais nin başyapıtı Gargantua da eğitim

2. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay/Payas, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.455-461

Türkçe Öykülerde renklerin Dili

2. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, ANTAKYA/PAYAS, Turkey, 5 - 07 May 2016

L enseignement de la langue étrangère dans le Harem Ottoman

Voix Féminines : Ève et les langues dans l’Europe moderne, GARGNANO, Italy, 6 - 08 June 2011

Marguerite Duras tan İletişimsizlik Kokan Bir Oyun Ölüm Dansı La Danse de Mort

Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi, III. Ulusal Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2008, vol.1, pp.56-65

Jean Echenoz un Bir yıl Un an adlı yapıtına postmodern bir yaklaşım communication collective

Uluslar arası Katılımlı Dilbilim Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2006, vol.25

Books & Book Chapters

XVIII. Yüzyıl

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er ve İrfan Atalay, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.94-119, 2023

FRANSIZ TEĞMENİN KADINI ’NDA TOPLUMSAL DAMGA KURBANI BİR KADIN: SARAH WOODRUFF

in: Edebiyatta Kadın ve Damga, Ayten Er-Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınevi, Ankara, pp.23-41, 2023

Bernard-Marie Koltes

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er ve İrfan Atalay, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.404-407, 2023

L’ETRANGE REVE D’UNE FEMME INACHEVEE/EKSİK BİR KADININ GARİP DÜŞÜ: DAMGALI SİYAM İKİZLERİ

in: Edebiyatta Kadın ve Damga, Ayten Er- Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınevi, Ankara, pp.1-22, 2023 Creative Commons License

Jean Anouilh

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er ve İrfan Atalay, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.324-326, 2023

Alfred Jarry

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er ve İrfan Atalay, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.282-284, 2023

XVII. Yüzyıl

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er ve İrfan Atalay, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.60-93, 2023

Orta Çağ

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er ve İrfan Atalay, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.1-33, 2023

Dostoyevski'nin Beyaz geceler adlı uzun öyküsünde uzamın simgesel değeri

in: Dostoyevski Özel sayısı, Birsen Karaca, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.1075-1086, 2022

JEAN-PAUL SARTRE’DAN VAROLUŞÇU BİR OYUN: SAYGILI YOSMA (LA PUTAIN RESPECTUEUSE)

in: Edebiyatın Felsefi Yüzleri, Editörler: Emine Cengiz - Mete Han Arıtürk, Editor, Nobel, Ankara, pp.453-475, 2022

JEAN-PAUL SARTRE’DAN VAROLUŞÇU BİR OYUN: SAYGILI YOSMA (LA PUTAIN RESPECTUEUSE)

in: EDEBİYATIN FELSEFİ YÜZLERİ , Emine Cengiz - Mete Han Arıtürk, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.453-476, 2022

Değer ve Sanat Aktarımı

in: Değer Çalışmaları, Nurten Gökalp, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Yayuınları, Ankara, pp.251-268, 2021

Philippe Claudel'in La Petite fille de Monsieur Linh (Bay Linh ve Torunu) adlı romanında anlatı yerlemleri

in: Prof. Dr. Gönül Yılmaz Armağanı, Prof Dr. Emin Özcan, Editor, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, pp.89-103, 2021

“SABIR KIZLARIM! MUNYAL (SABIR)! YAŞAMIN VE EVLİLİĞİN TEK DEĞERİ BUDUR…”: DJAÏLİ AMADOU AMAL’DAN LES IMPATIENTES (SABIRSIZLAR)

in: Edebiyatta Kadın ve Evlilik, Ayten Er, Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1-25, 2021

Medyada İntihar Haberleri

in: Bilim ve Kültür Aynasında İntihar, DR. Dursun Ayan, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Prof. Dr. Hatice Demişbaş, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.419-439, 2021 Sustainable Development

Orta Çağ Fransa’xxsında kadın olmak

in: Destandan güncele doğudan batıya kadın üzerine araştırmalar, Aysel Günindi ERSÖZ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-47, 2020

Antoine Galland’xxın hayatı ve eserleri

in: Antoine Galland Durub-i Emsal-i Türki, Neslihan Koç Keskin, Editor, Nobel yayınları, Ankara, pp.1-24, 2020

ADALET VAR HER ŞEY VAR”: JEAN GIRAUDOUX’DAN ELECTRE(ELEKTRA)

in: Edebiyatta Kadın ve Mitoloji, Ayten ER-YAvuz ÇELİK, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.1-18, 2020

İnfernaliana

Kara Çınar yayınları, İstanbul, 2019

Adlı Çeviri

in: Adli Dilbilim, Selma Elyıldırım, Hamit Hancı, Editor, Seçkin, Ankara, pp.45-59, 2019 Sustainable Development

OLUŞUM ROMANINDA EĞİTMEN/REHBER KADINLARIN İŞLEVİ: GUY DE MAUPASSANT’IN BEL-AMI ÖRNEĞİ

in: Edebiyatta kadın ve eğitim, Ayten ER-Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.1-15, 2019

Tahsin Yücel’in Kumru ile Kumru adlı romanında kadın ve göç uzamı

in: Edebiyatta kadın ve göç, Ayten Er, Nazire Akbulut, Yavuz Çelik, Editor, Bilgin yayınevi, Ankara, pp.1-23, 2017 Sustainable Development

Milan Kundera’nın Bilmemek Adlı Yapıtına Göç Olgusunun Yansıması

in: Edebiyatta Kadın ve Göç, Prof. Dr. Ayten Er, Prof.Dr. Nzaire Akbulut, Yrd. Doç.Dr. Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.91-114, 2017

Ferit Edgü’xxnün Öykülerinde Varlık ve Varolma Savaşımı

in: Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları (Ortak Kitap),, Neslihan Kansu-Yetkiner, Derya Duman, Editor, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.81-91, 2008

Fransız Tiyatrosunun Ana Hatları

Atatürk Üni. Fen. Ed. Fak. Yayınları, Erzurum, 2003

Oyun Çözümlemesinde ilk adım

Ürün yayınları, Ankara, 1998

Expert Reports

Metrics

Publication

87

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals