General Information

Institutional Information: Faculty Of Art And Design, Department Of Ceramic Design, Department Of Ceramic Design
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

20

Project

1

Biography

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olmuştur. Yedikardeş, yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası karma sergi, kongre ve sempozyuma katılmıştır. Ayrıca yaklaşık beş yıl boyunca, hafif ve orta düzey zihinsel engelliler için birçok özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde down sendromlu ve otizmli çocuklarla kil uygulamaları yapmıştır. Yedikardeş, 2014-2018 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Ek Öğretim Görevlisi olarak lisans öğrencilerine seçmeli seramik eğitimi dersleri vermiştir. Yedikardeş, 2014 yılında yüksek lisans, 2018 yılında ise sanatta yeterlik öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalında tamamlamıştır. 2018-2022 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yedikardeş halen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarımı Bölümünde Doçent olarak görevini sürdürmektedir.