Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR İKONA OLARAK FRİDA KAHLO’NUN PLASTİK SANATLARDAKİ ROLÜ

LATIN AMERICA 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Mexico City, Mexico, 11 - 13 August 2023, pp.248-256

HACİM SANATLARI BAĞLAMINDA FERNANDO BOTERO YAPITLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

LATIN AMERICA 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Mexico City, Mexico, 11 - 13 August 2023, pp.248-255

GÜNCEL BİR SORUN OLAN KURAKLIĞIN PLASTİK SANATLAR ALANINDA KONU EDİLMESİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

ANADOLU 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.960-978

ANKARA ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE SERGİLENEN SERAMİKLERİN GÜNÜMÜZ SERAMİK SANATINDAKİ YERİ BAĞLAMINDA DİYALEKTİK SORUNLARI

ANADOLU 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.979-989

SOSYAL MEDYANIN GÖRSEL SANATLARA BASKISI: TAKİPÇİ İNŞA ETMEK

IKSAD 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.147

PİRİ REİS VE HARİTASINA SERAMİK SANATIYLA BİRBAKIŞ

AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.115-127

Mehmet Siyah Kalem’in Yaratım Sürecine Psikoanalitik Yaklaşım

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.1212-1221

A Research on Ceramic Applications With Down Syndrome Children in the Age Range of 7-10.

3rd World Conference on Design, Arts and Education -DAE 2014, Dubrovnik, Croatia, 13 February 2014

Books & Book Chapters

ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİNDE SERGİLENEN SERAMİKLERİN İNCELENMESİ

in: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYETİN 100. YILINA ARMAĞAN DİZİSİ - XI TÜRKİYE’DE SANAT VE TASARIM, AKENGİN, Gültekin, ÇEKEN, Birsen, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.83-98, 2023

1923’TEN 2023’E TÜRK SERAMIK SANATINDA YENILIKÇI DÖNÜŞÜM SERÜVENİ

in: Disiplinlerarası Sanat Pratikleri, ŞENGÜNALP, Caner, DAŞKESEN, Halil, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.13-26, 2023

Making Iznik Ceramic Kiln and a Proposal for Replacing the Iznik Ceramic Clay Quality with Contemporary Ceramic Applications

in: Contemporary Art Studies, Yağmur Önder, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.61-72, 2020

Seramik Sanatçısı: Hamiye Çolakoğlu

in: TRABZON'UN KÜLTÜREL YÜZÜ - 100 Biyografi, , Editor, Buhara Yayınları, İç Anadolu, pp.171-180, 2020

SANAT - Sanat Uğraşında Beynin İşleyişi Üzerine Bir Örnek: Remzi Yılmaz

in: OTİZM VE EĞİTİM, SANAT, MEKAN, Yılmaz, Meltem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.157-169, 2019

Metrics

Publication

20

Project

1