Prof. OSMAN FATİH SARAÇOĞLU


Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Finance

Department of Finance


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance

Metrics

Publication

134

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr), Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Vergi düzenlemelerinin işletmelerin kurumlaşmasında etkilerinin analizi ve değerlendirimesi

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)

1999

1999

Postgraduate

Gelir unsurlarından ücretler ve menkul sermaye iratlarının ayırma ilkesi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Finance

2013 - 2021

2013 - 2021

Associate Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Finance

2007 - 2013

2007 - 2013

Assistant Professor

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2004 - 2007

2004 - 2007

Lecturer

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1998 - 2004

1998 - 2004

Research Assistant

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

İŞLETMELERDE VERGİ PLANLAMASI

Postgraduate

Postgraduate

İŞLETMECİLER İÇİN VERGİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK VERGİ SİSTEMİ I

Postgraduate

Postgraduate

VERGİ YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK VERGİ SİSTEMİ (SEÇMELİ)

Postgraduate

Postgraduate

MALİ HUKUK ANALİZİ (SEÇMELİ)

Postgraduate

Postgraduate

MALİ DENETİM VE MALİ YARGI (SEÇMELİ)

Doctorate

Doctorate

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL VERGİLEME SORUNLARI

Associate Degree

Associate Degree

VERGİ HUKUKU

Doctorate

Doctorate

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİ

Undergraduate

Undergraduate

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Undergraduate

Undergraduate

SERVET VE HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Associate Degree

Associate Degree

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Postgraduate

Postgraduate

VERGİ HUKUKU ANALİZİ