General Information

Institutional Information: Faculty Of Fine Arts, Department Of Basic Sciences Arts, Department Of Art Sciences
Research Areas: Philosophy

Metrics

Publication

84

H-Index (WoS)

5

Thesis Advisory

23

Biography

Prof. Dr. Fulya (AVCI) BAYRAKTAR

1972’de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.1993’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Aynı Üniversitede 1996 yılında Yüksek Lisansını, 2004'te Doktorasını tamamladı. 1994-1998 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümünde, 1998-2007 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Aralık 2007’de aynı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 2012'de Felsefe alanında Doçent unvanı aldı. 2013'te Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümüne Doçent olarak atandı. 2018'de aynı yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümünde Profesör oldu.

Hâlen aynı bölümde akademik çalışmalarını sürdüren Bayraktar’ın; Sanat, Ahlâk, Din Felsefeleri ve İnsan Felsefesi alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır.

03.03.2020-29.09.2023 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Bayraktar, akademik kariyeri boyunca Sanat Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı, Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Doçent temsilcisi ve Profesör temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri, Fakülte temsilcisi olarak Üniversite Senato Üyeliği, Üniversite temsilcisi olarak Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. Üniversite Kurul ve Komisyon üyelikleri yaptı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı AKŞİM (Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi) Başkanı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı/Yetişkin Kitapları Yayın Danışma Kurulu üyesi, Türk Felsefe Derneği üyesi olan Bayraktar’ın Yabancı dili İngilizce’dir.

07.08.2023 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atandı.