Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ölmeden Önce Ölmek

Türk Yurdu , no.340, pp.38-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Mütefekkirle Yolculuk

YEĞİTEK , no.14, pp.56-59, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

felsefe dünyası

türk yurdu , 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Kadın, Kültür ve Medeniyet”

Uluslararası Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Kilis, Turkey, 25 - 26 May 2022

“Kadın ve Aile”

“Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü” Paneli, 08 March 2022

Semiha Cemal Hanımın Aşk Felsefesi

"Mecazdan Hakikate Aşk" Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 December 2021

“Etik Bir Problem Olarak Şiddet”

Şiddetin Çok Boyutlu Etkileri ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sempozyumu, Turkey, 25 November 2021

“Etik Bir İmkân ve İdeal Olarak Aile”

Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneller Serisi, Turkey, 27 October 2021

Felsefemiz Sanatın Neresinde?

Türkiye’de Düşünce ve Felsefe Üzerine Panel, Turkey, 31 May 2019

Etik Değerler Popülarizme İndirgenebilir mi?

Etik Değerler-İnsan-Toplum Paneli, Turkey, 30 May 2019

Küresel Maneviyat Krizi ve Tasavvuf

IV. Uluslararası Bakü’den Balkanlara Halvetilik Sempozyumu, Kosova, 26 - 27 April 2019

Küreselleşme Girdabı

TÜRGEV Konferansları, Turkey, 06 March 2019

Tüketim Kültürü ve Konformizm

TÜRGEV, Turkey, 28 February 2019

Milli Birlik ve Beraberlikte Sanatın ve Felsefenin Rolü

Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, Turkey, 22 March 2018

Küreselleşme ve Herkesleşme Girdabından Çıkış: Gurbeti Vatan Eylemek

Göç ve İnsan konulu paneller serisi, KÖLN, 29 April - 01 May 2017

Yunus Emre’de Aşkın Metafiziği

“Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi Sempozyumu”, Turkey, 23 - 24 February 2017

Ahmed Yesevî’de İman Değer İlişkisi

Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 28 - 30 April 2016

Yunus’ta Bağlanma

Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 16 - 17 October 2015

Bir 20. Asır Münevverinin Çağlar Üstü Bakışı ile Kadın

Bir 20. Yüzyıl Münevveri: Ken’an Rifâî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 April 2015, pp.171-184

Dünyanın Bugünkü Problemleri

Altay Vakfı Konferansları, Turkey, 28 March 2015

Yaş Almanın Metafizik Anlamı Üzerine On The Metaphysical Meaning of Aging

IV. TURYAK International Congress On Longevity, Turkey, 13 - 14 March 2015, pp.29

Sanatı Nasıl Anlamalıyız?

Türk Felsefe Derneği Konferansları, Turkey, 20 December 2014

Yahya Kemal ve İdealizm

sempozyum, Turkey, 07 November 2008

Kültürün Yaratıcısı ve Taşıyıcısı Olarak Kadın

TÜRKKAD ”Kadın ve Kültür Paneli”, Turkey, 12 May 2007

Ahiliğe Felsefi Bir Bakış

ahilik araştırmaları semp., Turkey, 13 October 2006

Mevlana’da Ney Metaforu

sempozyum, 19 December 2005

Marcel’s Homo Viator

Colloque İnternational ”Relire Gabriel Marcel?”-Lyon-France, 17 November 2012

“Dijitalleşen Dünyada İnsan Olma Sorunu”

3. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu/Dijitalleşme ve Yalnızlık, Turkey, 11 December 2021 - 12 December 0221

Books & Book Chapters

“Yunus Emre Düşüncesinin Etik ve Metafizik Arka Planı ya da Yunus Emre’de Bağlanma”

in: Yunus’durur Benim Adım, Özkan Gözel, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.67-83, 2022

"ETİK BİR İMKÂN VE İDEAL OLARAK AİLE"

in: TÜRKİYE’DE AİLE DEĞERLERİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ, "ETİK BİR İMKÂN VE İDEAL OLARAK AİLE", Özkan Fatih, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.185-190, 2022

"Medeniyet, Kültür ve Kadın"

in: Kadın ve Kültür, "Medeniyet, Kültür ve Kadın", Bayraktar Fulya, Kayahan Zeliha, Editor, Aktif Düşünce/Nobel, Ankara, pp.1-8, 2022

“Semiha Cemal Hanım’ın Felsefesi”

in: FEDON / Ruhun Bekası, “Semiha Cemal Hanım’ın Felsefesi”, Ahmet Çınar, Editor, Çizgi Yayınevi, Ankara, pp.11-27, 2021

“Ahmed Yesevi’de İman-Değer İlişkisi”

in: Yunus Emre ve Medeniyet Tasavvuru, “Ahmed Yesevi’de İman-Değer İlişkisi”, Kevser Çelik, Editor, Yunus Emre Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.162-171, 2021

"Tasavvufi Bir Metafor Olarak Ölüm ya da Ölmeden Önce Ölmek"

in: Ölüm Üzerine, "Tasavvufi Bir Metafor Olarak Ölüm ya da Ölmeden Önce Ölmek", Nurten Gökalp, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.199-210, 2020

Birleyerek Oluşmak

Nobel/ Aktif Düşünce Yayınları, 2016

DEĞER EĞİTİMİ AÇISINDAN AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARI

in: Postmodern Çağda AHÎLİK, Hüsniye Örs, Editor, Nobel, Ankara, pp.111-127, 2016

Proclus

in: DOĞUDAN BATIYA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, ”Proclus”, prof. dr. bayram ali çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, pp.487-506, 2015

Şahsiyet, Değer, Medeniyet ve Birlikte Yaşamanın İmkânı Üzerine

in: Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, ”Şahsiyet, Değer, Medeniyet ve Birlikte Yaşamanın İmkânı Üzerine”, Celal Türer, Editor, Türk Felsefe Derneği Yayını, Ankara, pp.247-258, 2015

Birlikte Yaşamanın Ontolojik ve Etik Temelleri Üzerine

in: Birlikte Yaşamak, ”Birlikte Yaşamanın Ontolojik ve Etik Temelleri Üzerine”, Ahmet Kavlak, Muhammed Enes Kala, Editor, HECE, Ankara, pp.59-70, 2015

Metrics

Publication

82

H-Index (WoS)

5

Thesis Advisory

22