Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUTADGU BİLİG’İN SİYASET VE SOSYAL BİLİMLERDEKİ ÖNEMİ

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINA ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.89-90

RUS SİNEMASINDA PROPAGANDA FİLMİ ÖRNEĞİ: POTEMKİN ZIRHLISI

ULUSLARARASI TÜRK-RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.302

POLITICAL HISTORY OF GERMAN CONSERVATIVE THOUGHT: AN ANALYSIS ON THE PUBLICATIONS OF GERMAN CONSERVATISM

XV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.33

Books & Book Chapters

Antik Yunan’dan Moderne: Batı’da Politik Teoloji .

in: Politik Teoloji Yazıları, , Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.19-54, 2023

Yıkımdan Mutlak Savaşa Bir Sonderweg∗ : Carl Schmitt’in Politik Teolojisi∗∗

in: Politik Teoloji Yazıları, , Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.215-248, 2023

Yıkımdan Mutlak Savaşa Bir Sonderweg∗ : Carl Schmitt’in Politik Teolojisi∗∗

in: Politik Teoloji Yazıları, , Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.215-248, 2023

EFFECTS OF TURKISH SERIES ON SOCIAL TRANSFORMATION (2010-2020)

in: TURKISH SERIES IN THE PROCESS OF CULTURAL CHANGE AND INDUSTRIALIZATION 2010 - 2020, Sarıtaş İbrahim, Özsoy Aydan, Editor, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, pp.313-413, 2023

Türk Dizilerinin Toplumsal Dönüşüme Etkisi (2010-2020)

in: Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri (2010-2020), İbrahim Sarıtaş; Aydan Özsoy, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.291-426, 2022

TÜRK DİZİLERİNİN ÜLKEMİZ TANITIM VE TURİZMİNE KATKILARI

in: KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DİZİLERİ (2010 - 2020), İbrahim Sarıtaş - Aydan Özsoy, Editor, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, pp.177-197, 2022

THE POLITICAL HISTORY OF GERMAN CONSERVATISM: AN ANALYSIS ON GERMAN CONSERVATIVE PRESS BETWEEN THE FRENCH REVOLUTION TO THE SECOND WORLD WAR

in: RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES, ROMAN DORCZAK, REGINA LENART-GANSINIEC, CHRISTIAN RUGGIERO, MEHMET ALİ ICBAY, Editor, MONOGRAPHS AND STUDIES OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS, Krakow, pp.579-585, 2018

MUHAFAZAKAR DEVRİM

KESİT YAYINLARI, İstanbul, 2017

KÜRESELLEŞME

in: FEODALİTEDEN KÜRESELLEŞMEYE TEMEL KAVRAM VE SÜREÇLER, TEVFİK ERDEM, Editor, LOTUS, Ankara, pp.398-432, 2013

SOSYAL DEMOKRASİ OKUMALARI

ORİON KİTABEVİ, Ankara, 2012

SCHRÖDER SONRASI ALMAN SOSYAL DEMOKRASİSİ VE YENİ PROGRAM HAZIRLIKLARI

in: SOSYAL DEMOKRASİ OKUMALARI, İBRAHİM SARITAŞ, Editor, ORİON YAYINEVİ, Ankara, pp.153-174, 2012

SOSYAL DEMOKRASİ

ORİON YAYINEVİ, Ankara, 2006

Metrics

Publication

22

Project

6

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals