Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)

İZMİR BAROSU DERGİSİ , vol.85, pp.117-157, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beyaz Norm Üzerindeki Hatanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi

III. Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi, 1-3 Haziran 2023, Konya, Turkey, 02 June 2023

Telefonda İşlenen Suçlarda Mağdurda Yanılan Failin Cezai Sorumluluğu

9. International Symposium on Law/9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2023 Conference, Samsun, Turkey, 25 May 2023

Kasten Öldürme Suçunun Tasarlanarak İşlenmesi

Selçuk Hukuk Kongresi II, Konya, Turkey, 15 December 2021, pp.31-33

Yığınların Etkisiyle İşlenen Suçlarda Bireyin Cezai Sorumluluğu

7. International Symposium on Law/7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2021 Conference, Eskişehir, Turkey, 27 May 2021, pp.273-274

Gebeliğin Sonlandırılması Eyleminde Hekimin Faillik Durumu

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, İzmir, Turkey, 08 January 2021, vol.1, pp.176-195

Türk Hukukunda Genel ve Özel Af

Selçuk Hukuk Kongresi I, Turkey, 17 - 19 December 2020, pp.275-292

Türk Ceza Kanunu Bakımından Karantina Tedbirine Aykırı Davranma

3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.166-167

Tefecilik Suçunda Fail ve Tipik Hareket Sorunu

5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 September 2019, pp.705-722

Temyiz Kanun Yolunda Bozmadan Sonraki Yargılama

Kamu Hukuku Güncel Meseleleri Sempozyumu-I, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları, Kayseri, Turkey, 18 October 2018, vol.1, pp.205-218

İade Yasağı Olarak Siyasi Suçlar (Politische Straftaten als Auslieferungshindernis)

5. International Symposium on Law/V. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2018 Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Suç Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)

4. International Symposium on Law/IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Alanya, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Books & Book Chapters

Kamu Davasının Açılmasından Sonra Dosyanın Tamamını İnceleme Hakkının Reddine İlişkin Berlin Eyalet Mahkemesi Kararı

in: Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Hakları, Prof. Dr. Yener Ünver & Arş. Gör. Kerem Öz, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.241-244, 2023

"Türk Ceza Hukukunda Silahlı Örgüt Suçu"

in: Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan, Prof. Dr. Mahmut Koca, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1241-1264, 2020

”Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi”

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Prof. Dr. Yenisey, Feridun, Prof. Dr. Nuhoğlu, Ayşe, Prof. Dr. Özgenç, İzzet, Prof. Dr. Sözüer, Adem, Prof. Dr. Turhan, Faruk, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.673-686, 2018

Metrics

Publication

33

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals