Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Yenilikçilik Özelliklerinin Dijitalleşmelerine Etkisi

International Symposium on Business, Economics, and Education, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2021, pp.97

The Impact of The Popularity of Industry 4.0 on High-Tech Import, A Panel Data Analysis

International Symposium on Business Administration and Economics, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2020, pp.108-111

The Impact of Business Sustainability Policies on Sustainability Innovation Activities

11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, Malta, 26 - 28 January 2018, pp.32

İşletmelerin Sürdürülebilir Üretim Sürecinde Uyguladıkları Politikaların Sürdürülebilir Üretim Performansına Olan Etkisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.515-538

Hizmet Sektöründe Kalite Ölçüm Aracı Olarak Servqual Analizi

Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2009, pp.111-126

Avrupa Birliğine Uyum Çalışmalarında Türkiye'deki E-Dönüşüm Süreci ve Uygulamaları

5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Tokat, Turkey, 15 - 17 June 2006, pp.300-308

Books & Book Chapters

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

in: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM, Çağlıyan, Vural, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.269-300, 2023

YENİLENEBİLİR ENERJİ LOJİSTİĞİ

in: LOJİSTİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, EMEL GELMEZ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.155-181, 2022

Yalın Üretim ve Endüstri 4.0

in: Endüstri 4.0 Bakışıyla Üretim Yönetimi Seçme Yazılar, Gelmez Emel, Yılmaz Nahit, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.53-85, 2021

Dijitalleşme ve Yapay Zeka

in: Dijital Dönüşüm Üzerine Seçme Yazılar, Şahin İsmail, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.79-99, 2021

Sürdürülebilir Üretim Yönetimi

in: Hizmet Sektöründe Sürdürülebilir İşletme Yönetimi Seçme Yazılar, Yavuz Oğuzhan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.103-118, 2021

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Çalışanların Dijital Teknolojilere Adaptasyonu: Teknoloji Kabul Modeli

in: Covid 19 Pandemisinin İşIetme ve Ekonomi Alanında Etkileri Seçme Yazılar, Aksoy Ahmet, Karapınar Aydın, Zaif Figen, Aydıntan Belgin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.77-92, 2021

Metrics

Publication

23

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals