Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Place Of Desserts In Turkısh Cuısıne

2nd International Conference on Business and Social Sciences 2018, SEUL, South Korea, 20 - 22 April 2018

A Research on Feedback of Visitors in Travel Expo Tourism Fair

INTERNATIONAL CONFERENCE ONTOURISM, TRAVEL, LEISUREAND HOSPITALITY, 20 - 21 October 2017

Yerel Halkın Turizmin Sosyokültürel Etkilerine İlişkin Algıları

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.11

Çamlıhemşin İlçe Merkezinde Yerli Halkın Turizme İlişkin Görüşleri

II. Rize Turizm Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 November 2017, pp.333-347 identifier

A MODEL SUGGESTION FORTHE DEVELOPMENT OF THERMAL TOURISM IN YOZGAT PROVINCE

II. International Bozok Symposium-Tourism Potential of Yozgat and its Problems, 4 - 06 May 2017

POSSIBILITIES FOR ADVENTURE-BASED TOURISM: THE CASE OFTURKEY

Academics World International Conference, Bangkok, Thailand, 5 - 06 April 2017

Ottoman Palaces in İstanbul Yesterday Today and The Future

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences Bosnia and Herzegovina/Sarajevo, 17 - 20 May 2016

Cittaslow: A Comparative Research Turkey And The World

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Viyana, Austria, 6 - 10 April 2014, vol.7, pp.239-246

The Usage Of Socio Psycho Factors As A Sustainable Competition Medium To Develop Faith Tourism Center The Case Of Konya

International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2013, pp.551-562

Yerel Mutfağın Destinasyon Pazarlamasında Kullanılması Fırtına Vadisi Örneği

I. Uluslararası Turizm Otelcilik Sempozyumu, Konya Beyşehir, Turkey, 29 September - 01 October 2011, pp.528-537

Kazak Mutfak Kültürü Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Birinci Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Türkistan, Kazakhstan, 1 - 03 April 2004

Pazarlama Araştırmaları İçinde Durum (SWOT) Analizinin Yeri ve Seyahat Acentaları Üzerine Bir Uygulama

Birinci Milli ve Milletlerarası Kütahya Kültür ve Turizm Festivali, Kütahya, Turkey, 26 - 30 August 1997, pp.138-150

Kapadokya Bölgesinin İç Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Kapadokya’nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları-Hafta sonu Semineri II, Turkey, 22 - 24 September 1995, pp.205-213

Books & Book Chapters

Turizm Sosyolojisi

in: Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, Aça, M.; Yolcu M. A., Editor, Paradigma Akademi, pp.693-704, 2022

Turizm Sosyolojisi

in: Geçmişten Geleceğe Küçük Asya Anadolu, Aça, M. Yolcu, M. A., Editor, Paradigma, Çanakkale, pp.693-705, 2022

Turizm Sosyolojisi

in: Genel Turizm, Arzu Kılıçlar, Kurban Ünlüönen, Editor, Seçkin, Ankara, pp.291-319, 2021

Erişilebilir Turizme Uluslararası Yaklaşımlar

in: Erişilebilir Turizm Postmodern Bir Sentez, Ünüvar Şafak, Yıldırım Şeyda Sarı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.123-138, 2021

ERİŞİLEBİLİR TURİZME ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR

in: ERİŞİLEBİLİR TURİZM, Prof. Dr. Şafak Ünüvar Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Sarı Yıldırım, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.123-137, 2021

Turizm Sosyolojisi

in: Genel Turizm, Ünlüönen Kurban, Kılıçlar Arzu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.291-322, 2021

Türkiye'de ve Dünya'da Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler

in: GENEL TURİZM, Ünlüönen, Kurban; Kılıçlar, Arzu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.345-375, 2021

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA TURİZM HAREKETLERİ VE YENİ EĞİLİMLER

in: Genel Turizm, Ünlüönen Kurban, Kılıçlar Arzu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.347-377, 2021

EKONOMİ

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019

Yerel Halkın Turizmin Sosyokültürel Etkilerine İlişkin Algıları

in: Current Debates in Tourism & Development Studies, Dilek S.Emre, Dursun Gülten, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.31-56, 2018

Ekonomiye Giriş

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2016

Ekonomi

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005

Metrics

Publication

112

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

21

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals