Publications & Works

Articles Published in Other Journals

INFLUENCER AGREEMENT

INONU UNIVERSITY LAW REVIEW , vol.13, no.1, pp.129-147, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Source Code Escrow Agreement

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , vol.0, no.10, pp.95-128, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Hukuki Açıdan Türev Araç Kavramı

BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI , vol.24, no.4, pp.125-153, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Embriyonun Evlat Edinilmesi

Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Ankara, Turkey, 17 December 2020, pp.1-21

Tüp Bebek Tedavisinde Yanlış Embriyo Naklinin Soybağı Hukuku Bakımından Sonuçları

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, vol.2, pp.847-887

Books & Book Chapters

Eşya Hukuku

in: Medeni Hukuk II (Eşya Hukuku-Miras Hukuku), Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.27-164, 2018

Barter Sözleşmesi

Turhan Kitabevi, Ankara, 2004

Metrics

Publication

23

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

13