Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Espor turizmine ilişkin yapılan çalışmaların bibliyometrik profili

Future Trends in Leisure and Recreation, Ankara, Turkey, 20 January - 21 February 2022

Metaphors Used by HR Managers Regarding to Human Resources Management An Analysis of HRDERGİ

III. European Conference on Social and Behavioral Science, ROMA, Italy, 6 - 08 February 2014

Eğitim Öğretim Kurumlarında Kalite ve Verimliliğin Artırılmasında Bir Araç: EFQM Mükemmellik Modeli

16th WORLD PRODUCTIVITY CONGRESS AND EUROPEAN PRODUCTIVITY CONFERENCE 2010 PROGRAMME, 2 - 05 November 2010

Potansiyel Girişimci OlarakTurizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespiti

International Conference On Entrepreneurship, Family Business And Innovation, 21 - 23 October 2010, pp.269 Sustainable Development

Karanlık Liderliğin Çalışanların İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.619

GELENEKSEL ET VE ETLİ YEMEKLERİN ÜNİVERSİTE GENÇLERİ TARAFINDAN BİLİNME DURUMU

THE 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM AN TRODITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

Geleneksel Et ve Et Yemeklerin Üniversite Gençleri Tarafından Bilinme Durumu

The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

ÇORBA VE ZEYTİNYAĞLI YEMEKLERİNİN TÜRK MUTFAĞINDAKİ YERİ VE GENÇLER TARAFINDAN BİLİNME DURUMU

The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

GELENEKSEL TÜRK YEMEKLERİNDEN TAHIL,TATLI VE HAMURİŞLERİNİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BİLİNME URUMU

THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON“TRADITIONAL FOODSFROM ADRIATIC TO CAUCASUS”, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINDA YER ALAN YEMEKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON“TRADITIONAL FOODSFROM ADRIATIC TO CAUCASUS”, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

Çorba ve Zeytinyağlı Yemeklerin Türk Mutfağındaki Yeri ve Gençler Tarafından Bilinme Durumu

The 1st International Symposium On ”Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15 - 17 April 2010, pp.925

Geleneksel Et ve Etli Yemeklerin Üniversite Gençleri Tarafından Bilinme Durumu

The 1st International Symposium On ”Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15 - 17 April 2010, pp.374

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINDA YERALAN GELENEKSEL HAMURİŞİ VE TATLILARI BİLME DURUMLARI

THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON“TRADITIONAL FOODSFROM ADRIATIC TO CAUCASUS”, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağında Yer Alan Yemeklere İlişkin Görüşleri

The 1st International Symposium On ”Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15 - 17 April 2010, pp.971

The nutritional habits and knowledge of youths an evaluation on university students

3rd. International Conference on Food Science and Nutrition, 03 April 2008, pp.380

Determining adolescents nutritional status and correlation between obesity

3rd. International Conference on Food Science and Nutrition, 03 April 2008, pp.364 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Girişimcilik Tarihi: Modern Bir Olgunun Dünü, Bugünü, Yarını

in: Turizm Girişimciliğinin Doğası: Güncel Konular, Konaklıoğlu, Ece; Koç, Burcu; Yılmaz Atar, Ayşe, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-22, 2022

Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Girişimciliğinde Fırsatlar

in: Turizm Girişimciliğinin Doğası Güncel Konular, Ece Konaklıoğlu, Burcu Koç, Ayşe Atar Yılmaz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.43-64, 2022

Turizm ve İnovasyon

in: Turizm 4.0 Dijital Dönüşüm, Sezgin, Mete Özdemir Akgül, Seda Atar, Ayşe, Editor, Detay Yayınevi, pp.130-139, 2019

Bölüm 11. Uluslararası Strateji ve Örgüt

in: Uluslararası İşletmecilik, Doç.Dr. Güler Sağlam Arı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, pp.274-295, 2017

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adalet

in: Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Şule AYDIN TÜKELTÜRK; Nilüfer ŞAHİN PERÇİN; Berrin GÜZEL, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.23-38, 2014

AVRUPA KALİTE YÖNETİM VAKFI (AKYV-EFQM ) MÜKEMMELLİK MODELİ

in: KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ, MUHARREM TUNA, İLKAY GÜLER, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.257-294, 2012

Mükemmellik Modeli ile Eğitim Öğretim Kurumlarında Kalite Yönetimi

in: Kalite Yönetim Sistemleri, Doç. Dr. Muharrem Tuna, Öğr.Gör. İlkay Güler, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.257-331, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

59

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

48

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

3

Project

2

Thesis Advisory

11

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals