Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Institute Of Graduate Programs

 • 2019 - 2021 Associate Professor

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Educatıon

 • 2016 - 2019 Assistant Professor

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Educatıon

 • 2011 - 2015 Research Assistant

  Ataturk University, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2010 - 2011 Instructor

  Sakarya University, Rektörlük, Türk Dili Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2016 - 2019 Director of the Center

  Aydin Adnan Menderes University

 • 2013 - 2015 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Ataturk University

 • 2012 - 2014 Farabi Program Institutional Coordinator

  Ataturk University

Courses

 • Postgraduate Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik

 • Postgraduate Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Çocuk Edebiyatı

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Yazı Yazma Teknikleri

 • Undergraduate Araştırma Teknikleri

 • Undergraduate Türk Dili I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

 • Undergraduate Türk Dili II

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Türk Dünyası Dil ve Edebiyatları

 • Undergraduate Yabancılara Türkçe Öğretimi

 • Undergraduate Türkçe Öğretim Programları

 • Undergraduate Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

 • Undergraduate Etkili İletişim

 • Undergraduate Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

 • Undergraduate Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

 • Undergraduate Diksiyon

 • Undergraduate Sözlü Anlatım II

 • Undergraduate Sözlü Anlatım I

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Türkçe Öğretimi

 • Undergraduate Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Associate Degree TÜRK DİLİ I - II

 • Undergraduate TÜRK DİLİ I - II