Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metaverse Turizm Sektörü İçin Konforlu Bir Paralel Evren mi Yoksa Korku Dolu Bir Kabus mu?

MTCON Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm 2022, Florida, United States Of America, 24 March 2022, pp.1-9

Yavaş Şehir Gökçeada’nın Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Araştırma

International Travel Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 08 October 2020, pp.410

Otel İşletmelerinde Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

The Third International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.411-418

Akıllı Turizm Destinasyonları Kapsamında Ankara’xxnın Akıllı Turizm Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

The Third International Congress on Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.426-436

Rekabet Avantajı Sağlamada Sürdürülebilir Akıllı Turizm Destinasyonları

2. International Sustainable Tourism Congress, 20 - 22 September 2018

sürdürülebilir akıllı turizm kentlerinde sürdürülebilir rekabet

UCLG MEWA FORUM ON SUSTAINABLE TOURISM AND LOCAL DEVELOPMENT, 12 - 13 March 2018

A New Route In Religious Tourism In Turkey: Seven Churches

Internatıonal Conference Cultural Management And Governance For European Pılgrıgame Routes And Relıgıous Tourısm, Cori, Italy, 3 - 04 November 2017

Etkinlik Turizminin Destinasyon Pazarlaması Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak İstanbul İlinde Bir Uygulama

Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 24 October 2009

An Application Concerning Evaluation Of Middle Level Managers’ Performance In Five Stars Hotels In Antalya

4th International Strategic Management Conference, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, 19 June - 21 August 2008

Turizmin Gelişiminde Tek Alternatif: Sürdürülebilir Turizm

Akçakoca Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, “Turizmin Akçakoca Ekonomisine Katkısı ve Sosyo-Kültürel Etkinliği” Konulu Panel, Turkey, 20 July 2008

Altı Sigma Yönetim Sistemi Uygulamalarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkileri: Cep Telefonu Kullanan Tüketicilere Yönelik Bir Uygulama

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Tarafından VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Turkey, 8 - 10 May 2008

ISSUENCE BY THE TRAVEL AGENCIES OF THE PERCEPTUAL MAPS (AN EXEMPLAR APPLICATION)

1st International Tourism Congres, Cyprus (Kktc), 20 - 23 November 2002

Perceptual Maps of the Travel Agencies: The Case Study

1st International Tourism Congress, Eastern Mediterranean University& Dokuz Eylül University, 20 - 23 November 2002

Türk Turizminde SWOT Analizi

Kalkınmada Turizmin İşlevselliği ve Akçakoca’da Turizm Paneli-Abant İzzet Baysal Ün. Kültürel Etkinlikleri, Turkey, 03 May 1995, pp.58-62

Kapadokya Bölgesinin İç ve Dış Talep Analizi ve Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi

Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, “Kapadokya’nın Turistik-Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları” Konulu Seminer, Turkey, 22 September - 24 April 1995

Books & Book Chapters

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE TURİZM EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

in: Türkiye’de Turizmin 100 Yılı, Selma MEYDAN UYGUR, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.121-156, 2023

A Comprehensive Systematic Literature Review About Smartness in Tourism

in: Handbook of Research on Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism, Lídia Oliveira, Editor, IGI Global Publisher of Timely Knowledge, Pennsylvania, pp.203-228, 2022

Metaverse Turizm Sektörü İçin Konforlu Bir Paralel Evren Mi Yoksa Korku Dolu Bir Kabus Mu?

in: Daha iyi bir dünya için TURİZM Sayı:2 MTCON, Dr.Levent Altınay, Dr. Osman M. Karatepe, Muharrem Tuna, Editor, University of South Florida M3 Publishing, Florida, pp.1-9, 2022

Marka Kentler ve Sürdürülebilirlik

in: Marka, Kimlik, Turizm ve Bartın Kent Kimliği Çlıştayı, Çelik, Deniz ve Kayahan Kadir, Editor, Bartın Üniversitesi Yayınları, Bartın, pp.1-10, 2020

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)

in: Stratejik Yönetimde Güncel Konular, AKYAY UYGUR, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-28, 2016

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

174

H-Index (Scopus)

4

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals