Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yenilenebilir Enerji Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye

Yeni Türkiye Ocak - Şubat 2021, no.0, pp.281-294, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye Geçiş

Toprak İşveren Dergisi E-Dergi, no.128, pp.4-15, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Yenilenebilir Enerjinin GSYH Üzerine Etkisi: Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.249-270, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’nin Enerji Politikaları: Enerji Arz Güvenliği

Toprak İşveren Sendikası E Dergisi, no.124, pp.4-19, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye Elektrik Türev Piyasalarının Gelişimi

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.4, no.2, pp.153-173, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye de Mobil Numara Taşınabilirliği Uygulamasının Fiyat ve Rekabet Üzerine Etkileri Panel Veri Analizi

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.2, no.2, pp.91-116, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye'de Uygulanan Tarım Politikalarında Değişim

Ekonomik Yaklaşım, vol.19, no.Issue: Special, pp.183-225, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgisayar Destekli Terim Çalışmaları ve TDK İktisat Terimleri Sözlüğü

Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.661, pp.54-63, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Ekonomisinde Tarıma Uygulanan Politikalar”,

Ali Mekteblerarası Elmi Makaleler Mecmuası, pp.250-256, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Reklam ve Piyasa Yoğunlaşması

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.15, no.172, pp.81-94, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OECD Ülkeleri ve Türkiye'de Kırmızı Et Fiyatları

4. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 29 - 31 July 2022, no.7783409, pp.609-920

Inflation and Consumer Behavior

4. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 29 - 31 July 2022, no.7783414, pp.621-628

Obeziteyi Önlemede Kullanılan Yöntemler: Obezite Vergisi

Istanbul International Modern Scientific Research congress-III, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2022, no.7747569, pp.158-173

Döngüsel Ekonomi Kapsamında Sıfır Atık Yönetimi: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Istanbul International Modern Scientific Research Congress-III, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2022, no.7747564, pp.327-339

İklim Değişikliği ve Göç: Çevresel Değişimin Göç Üzerindeki Bölgesel Etkisi

International Ankara Congress on Scientific Research VI, Ankara, Turkey, 1 - 03 April 2022, no.7683040, pp.386-398

Tekelde Fiyat Farklılaştırması: Türkiye Elektrik Dağıtım Piyasası

International Ankara Congress on Scientific Research VI, Ankara, Turkey, 1 - 03 April 2022, no.7683034, pp.371-384

Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Geliri Kaybını Önlemek Amacıyla Vergi İhbarı ve Vergi İhbar İkramiyesi: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 21. Yüzyılda Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutuyla Dünya, Ankara, Turkey, 08 February 2021

Çin’in Kuşak ve Yol Projesi Kapsamındaki Ülkelerin Rekabet Analizi

9th SCF International Conference on ”Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, Kahramanmaraş, Turkey, 21 - 23 November 2019

Açık Deniz Rüzgârından Elektrik Üretimi: Avrupa Birliği Örneği

9th SCF International Conference on ”Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, Kahramanmaraş, Turkey, 21 - 23 November 2019

Açık Deniz Rüzgarından Elektrik Üretimi: Avrupa Birliği Örneği

9th SCF International Conference on “Future of European Union anda Turkey-European Union Relations, 21 - 23 November 2019

ABD’nin İran Ekonomisi Üzerine Uyguladığı Yaptırımların Türkiye Ekonomisine Yansımaları

8th SCF International Conference on ”The Economic and Social Impact of the Globilization and the Liberalization”, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

ABD’nin İran Ekonomisi Üzerinde Uyguladığı Yaptırımların Türkiye Ekonomisine Yansımaları

8th SCF International Conference on “The Ekonomic anda Social Impact of the Globalızation anda Liberalizatıon, 10 - 13 October 2019

Avrupa Birliği’nde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

8th SCF International Conference on “The Ekonomic anda Social Impact of the Globalızation anda Liberalizatıon, 10 - 13 October 2019 Sustainable Development

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikalarında Uyumlaşma Sorunu: Enerji Stratejileri Bağlamında Bir Değerlendirme.

7th SCF International Conference on ”Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, Uşak, Turkey, 10 - 13 April 2019 Sustainable Development

Avrupa Birliği’nin Ortak Enerji Politikalarında Uyumlaşma Sorunu: Enerji Stratejıleri Bağlamında Bir Değerlendirme

7th SCF International Conference on “Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11 - 13 April 2019 Sustainable Development

Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulum Maliyetleri ve Türkiye

Türkiye Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, ”Beşeri Sermaye, Yenilikçi Sanayiler ve İstihdam”, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Türkiye de Uygulanan enerji politikalanının cari açık üzerine etkileri

FSECON International Congress on the Social Sciences, 14-15 September 2018, Ankara, Turkey, 14 - 15 September 2018 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, TAŞKENT, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikalarının Karşılaştırılması

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, TAŞKENT, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018 Sustainable Development

Comparing the European Union and Turkey’s Renewable Energy Policies

International Conference of Eurasian Economics,Eurasian Economists Association, Toskent, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018 Sustainable Development

Uluslararası Para Sistemi ve Renminbi’nin Yükselişi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 10 - 12 July 2017

Türkiye'nin Artan Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Güneş Enerjisinin Rolü ve Önemi

Türkiye Ekonomi Kurumu, Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK-2016, 20-22 Ekim 2016 Bodrum, Muğla, Turkey, 20 October 2016

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları: Emisyon Ticareti

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013

KÜRESEL FİNANSAL PİYASALARDA DEĞİŞİM VE YÜKSELEN GÜÇLER: BRIC ÜLKELERİ

UEK-TEK 2012 Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk, 1 - 03 November 2012

Değişen Dünya Ekonomik Düzeni: BRIC, 3G ve N11 Ülkeleri

ASBF 2012 Sosyal Bilimler Formu, Dünya Ekonomisinin Gelişim Paradigması: Piyasa ve Ötesi, 18 - 21 October 2012

Ergonominin İktisadi Boyutu ve İsçi Sağlığı İş Güvenliği

12.Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2006

Türk Tarım Politikaları ve Doğrudan Gelir Desteği

Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004

Books & Book Chapters

Aksak Rekabet Piyasalarının Tarihsel Gelisimi

in: Aksak Rekabet Piyasaları: Teori ve Uygulama, Müslüme Narin,Affan Hakan Çermikli, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.35-57, 2022

Ekonomide Endüstri 4.0 ve Uygulamaları

in: Endüstri 4.0 ve Uygulamaları, Aydın Şık,Cevdet Yiğit Özbek, Editor, Anatolia Books , Ankara, pp.23-48, 2021

Covid-19 Pandemisinin Gig Ekonomisi ve Gig İstihdamı Üzerindeki Etkileri

in: Dünyada ve Türkiye'de Çalışma Hayatı, İstihdam ve İşsizlik, Müslüme Narin,Gönül Dinçer, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-70, 2021

COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

in: COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Sosyoekonomik Etkileri, Hasan Çebi Bal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.51-68, 2021

Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Ağrı'nın Ekonomik Yapısı

in: Agrı Akademik Makaleler III, Ömer Çınar,Mustafa Aydemir, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.11-28, 2020