Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Uygulanan Tarım Politikalarında Değişim

Ekonomik Yaklaşım , vol.19, no.Issue: Special, pp.183-225, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de KOBİ'lere Sağlanan Destekler

Ekonomik Yaklaşım , vol.16, no.55, pp.43-68, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'nin Enerji Sorunu ve Çözüm Önerileri

Ekonomik Yaklaşım , vol.11, no.37, pp.79-90, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Reklam ve Piyasa Yoğunlaşması

İktisat İşletme ve Finans Dergisi , vol.15, no.172, pp.81-94, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Hayali İhracatın Boyutları

Ekonomik Yaklaşım , vol.6, no.17, pp.103-107, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarım Sigortaları Üzerine Etkileri

11. International Summit Scientific Research Congress, Gaziantep, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.802-811

Endüstri 4.0 ve Akıllı Tarım Uygulamalarının Türkiye Tarım Sektöründeki İstihdam Üzerine Olası Etkileri.

11. International Summit Scientific Research Congress, Gaziantep, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.361-373

Türkiye Savunma Sanayiinin Gelişimi ve Girdi - Çıktı Analizi - Development of Turkish Deferse Industry and Input - Output Analysis

Azerbaijan Internatinol Congress of Scientific Research, Saki, Azerbaijan, 16 - 17 August 2023, pp.469-479

FED Kararlarının Bankacılık Üzerine Etkileri: Silikon Vadisi Bankası Örneği - Effects of FED Decision on Banking: Silicon Valley Bank Example

Azerbaycan Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Azerbaijan International Congress of Scientific Research, Saki, Azerbaijan, 16 - 17 August 2023, pp.452-468

Türkiye'de Sağlık Harcamaları ve Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler: 2000-2021 Dönemi - Health Expenditures in Turkey and Factors Affecting Health Expenditures: The Period of 2000-2021

5. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi - 5. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Antalya, Turkey, 26 - 28 July 2023, pp.969-980

Tarihsel Süreçte Yaşanan Depremler ve Ekonomik Etkileri - Earthquakes in the Historical Process and their Economic Effects

5. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi - 5. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Antalya, Turkey, 26 - 28 July 2023, pp.262-282

Dış Ticarette Heterojen Firma Yaklaşımı: Marc Melitz (Heterogeneous Firm Approach in Freign Trade: Marc Melitz

5. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, January 27-29, 2003, Ankara, Türkiye, Ankara, Turkey, 27 - 29 January 2023, pp.840-850

COVID-19 Sonrası Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Makroekonomik Gelişmeler (Macroeconomic Developments in the Rising Market Economies After Covid-19)

5. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, January 27-29, 2023 Ankara, Türkiye, Ankara, Turkey, 27 - 29 January 2023, pp.831-839 Sustainable Development

Inflation and Consumer Behavior

4. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS July 29-31, 2022 Ankara Turkey, Ankara, Turkey, 29 July 2022, no.7783414 Sustainable Development

OECD Ülkeleri ve Türkiye'de Kırmızı Et Fiyatları

4. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 29 - 31 July 2022, no.7783409, pp.609-920

Obeziteyi Önlemede Kullanılan Yöntemler: Obezite Vergisi

Istanbul International Modern Scientific Research Congress-III, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2022, no.7747569 Sustainable Development

Döngüsel Ekonomi Kapsamında Sıfır Atık Yönetimi: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Istanbul International Modern Scientific Research Congress-III, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2022, no.7747564, pp.327-339

Tekelde Fiyat Farklılaştırması: Türkiye Elektrik Dağıtım Piyasası

International Ankara Congress on Scientific Research VI, Ankara, Turkey, 1 - 03 April 2022, no.7683034, pp.371-384

Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Geliri Kaybını Önlemek Amacıyla Vergi İhbarı ve Vergi İhbar İkramiyesi: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 21. Yüzyılda Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutuyla Dünya, Ankara, Turkey, 08 February 2021

Açık Deniz Rüzgârından Elektrik Üretimi: Avrupa Birliği Örneği

9th SCF International Conference on ”Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, Kahramanmaraş, Turkey, 21 - 23 November 2019

Çin’in Kuşak ve Yol Projesi Kapsamındaki Ülkelerin Rekabet Analizi

9th SCF International Conference on ”Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, Kahramanmaraş, Turkey, 21 - 23 November 2019

Açık Deniz Rüzgarından Elektrik Üretimi: Avrupa Birliği Örneği

9th SCF International Conference on “Future of European Union anda Turkey-European Union Relations, 21 - 23 November 2019

ABD’nin İran Ekonomisi Üzerine Uyguladığı Yaptırımların Türkiye Ekonomisine Yansımaları

8th SCF International Conference on ”The Economic and Social Impact of the Globilization and the Liberalization”, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Avrupa Birliği’nde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

8th SCF International Conference on “The Ekonomic anda Social Impact of the Globalızation anda Liberalizatıon, 10 - 13 October 2019 Sustainable Development

Avrupa Birliği’nin Ortak Enerji Politikalarında Uyumlaşma Sorunu: Enerji Stratejıleri Bağlamında Bir Değerlendirme

7th SCF International Conference on “Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11 - 13 April 2019 Sustainable Development

Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulum Maliyetleri ve Türkiye

Türkiye Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, ”Beşeri Sermaye, Yenilikçi Sanayiler ve İstihdam”, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Türkiye de Uygulanan enerji politikalanının cari açık üzerine etkileri

FSECON International Congress on the Social Sciences, 14-15 September 2018, Ankara, Turkey, 14 - 15 September 2018 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, TAŞKENT, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikalarının Karşılaştırılması

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, TAŞKENT, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018 Sustainable Development

Uluslararası Para Sistemi ve Renminbi’nin Yükselişi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 10 - 12 July 2017

Tarımsal Desteklerde Son Değişmeler ve Tarım Sektörü Üzerine Olası Etkileri

ICFAEC 2017 Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017

Türkiye'nin Artan Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Güneş Enerjisinin Rolü ve Önemi

Türkiye Ekonomi Kurumu, Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK-2016, 20-22 Ekim 2016 Bodrum, Muğla, Turkey, 20 October 2016

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları: Emisyon Ticareti

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013

Küresel Finansal Piyasalarda Değişim ve Yükselen Güçler: BRIC Ülkeleri

UEK-TEK 2012 Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 November 2012

Değişen Dünya Ekonomik Düzeni: BRIC, 3G ve N11 Ülkeleri

ASBF 2012 Sosyal Bilimler Formu, Dünya Ekonomisinin Gelişim Paradigması: Piyasa ve Ötesi, 18 - 21 October 2012

1980'li Yıllardan Sonra Tarım Politikalarındaki Değişiklikler

Türkiye Ekonomisi’nin Dinamikleri: Politika Arayışları Ekonomik Yaklaşım Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2011, pp.22-35

Küresel Kriz Sonrası Dünya ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri Enerji Kaynakları

İstanbul Aydın Üniversitesi, Uluslararası 3 Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2011, pp.320-325

Avrasya Ülkeleri Açısından Yenileşen Dengeli Enerji Yönetiminde Paylaşılan Stratejik Yaklaşımlar

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2010, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.207-2016

Küresel Kriz Sonrası Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri ve Türkiye ile Ticari İlişkiler

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2010, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.5-13

Küresel Finansal Krizin Reel Sektör Üzerine Etkileri

Turgut Özal Uluslararası İktisat ve Yönetişim Kongresi 1, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.1089-1122

Dünyada ve Türkiye de Rüzgar Enerjisinin Gelişimi.

4. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 24 November 2007, pp.253-268

NARİN MÜSLÜME (2007). Büyüyen Çin Ekonomisinde Artan Enerji Talebi ve Dünya Enerji Piyasasına Etkileri

ICANAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi , Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.249-270

Çin Ekonomisindeki Büyümenin Dünya ve Türkiye Üzerine Etkileri

Icanas 38: Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.223-248

Ergonominin İktisadi Boyutu ve İsçi Sağlığı İş Güvenliği

12.Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2006

Türk Tarım Politikaları ve Doğrudan Gelir Desteği

Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004

erc/METU International Conference in Economics VI Ankara

erc/METU International Conference in Economics VI Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2002, pp.22-28

Books & Book Chapters

Türkiye

in: Bölgesel Kalkınma Ajansları Seçilmiş Dünya Örnekleri, Mehmet Akif Özer,İlker Karakoyunlu,Seçil Özden Türk, Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.13-39, 2024

Enerji Sektöründe Piyasa Başarısızlığı (Market Failure in the Energy Sector)

in: Teoride ve Uygulamada Piyasa Başarısızlığı (Market Failure in Theory and Practice), Müslüme Narin - Merter Mert, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.167-181, 2023

Ekonominin İhmal Edilmiş Çocuğu Tarım Sektörü: Türkiye’de 1923-2023 Dönemi Tarım Politik

in: Teoriden Pratiğe Ekonomi Politikaları ve Dönüşümü II (Economic Policies and Transformation from Theory to Practice II), Akça,H.,Ata,A. Y.,Yurdadoğ,V., Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.161-186, 2023

Covid-19 Salgın Süreci ve Sonrasında Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Makroekonomik Gelişmeler

in: Prof. Dr. Şiir Erkök Yılmaz'a Armağan Kapitalizmin Krizleri ve Türkiye, Ömer Faruk Çolak, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.179-211, 2023

Aksak Rekabet Piyasalarının Tarihsel Gelisimi (Historical development of imperfect competition)

in: Aksak Rekabet Piyasaları: Teori ve Uygulama (Imperfect Competition Markets: Theory and Practice), Müslüme Narin,Affan Hakan Çermikli, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-364, 2022

COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

in: COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Sosyoekonomik Etkileri, Hasan Çebi Bal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.51-68, 2021

Covid-19 Pandemisinin Gig Ekonomisi ve Gig İstihdamı Üzerindeki Etkileri

in: Dünyada ve Türkiye'de Çalışma Hayatı, İstihdam ve İşsizlik, Müslüme Narin - Gönül Dinçer, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-69, 2021 Sustainable Development

Ekonomide Endüstri 4.0 ve Uygulamaları

in: Endüstri 4.0 ve Uygulamaları, Aydın Şık - Cevdet Yiğit Özbek, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.23-47, 2021

Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Ağrı'nın Ekonomik Yapısı

in: Agrı Akademik Makaleler III, Ömer Çınar,Mustafa Aydemir, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.11-28, 2020

Çevre, Doğal Kaynaklar, İktisat

in: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Müslüme Narin - Celal Taşdoğan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-16, 2019

Tüketim Teorisi

in: İleri Mikroiktisat Problemler ve Çözümleri, Müslüme Narin-İbrahim Tokatlıoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.3-108, 2015

Central Asian Economies after the 2008 Global Crisis

in: Central Asian Economies in Transition, Ayşen Hiç Gencer,Cevat Gerni, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.53-71, 2012

İktisat Terimleri Sözlüğü

in: İktisat Terimleri Sözlüğü, Şiir Yılmaz, Member Of Editors Board, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.1-645, 2011

Üretim Fonksiyonlarının Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış

in: Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar Prof.Dr. Ahmet Gökdere ye Armağan, Belgin Akça,F. Kemal Kızılca, Editor, Turhan Yayınları, Ankara, pp.642, 2011

Türkiye’nin Dış İktisadi İlişkileri (1980-1999)

in: Türkiye'nin Dış Politikası 1919-2008, Haydar Çakmak, Editor, Platin Yayınları, Ankara, pp.1112, 2008

Tarımsal Girdi ve Destekler

in: Tarımsal Girdi ve Destekler, Ahmet Şahinöz, Editor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, II Tarım Şurası Çalışma Belgesi, Ankara, pp.150-160, 2004

Reklam ve Piyasa Yapı

in: İktisat Seçme Yazılar, Şiir Yılmaz, Editor, GÜ İİBF Yayını, Ankara, pp.150-156, 2003

Metrics

Publication

105

Thesis Advisory

27

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals