Prof. HAYATİ BEŞİRLİ


Faculty of Letters, Sogiology

Toplumsal Yapi ve Değişme Anabilim Dali


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology


Names in Publications: BeşIrlI Hayati

Metrics

Publication

84

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

2

Project

7

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2003

1998 - 2003

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr), Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Postgraduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Üniversite öğrencilerinin siyasi tutumları ve bu tutumlarını etkileyen sosyo -ekonomik ve kültürel süreçler

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr)

1998

1998

Postgraduate

Türkiye’xxde 1960-1971 döneminde gençlik hareketleri

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Letters, Sogiology

2013 - Continues

2013 - Continues

Professor

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2009 - Continues

2009 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Associate Professor

Sakarya University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2006 - 2008

2006 - 2008

Assistant Professor

Sakarya University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2004 - 2006

2004 - 2006

Lecturer

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1997 - 2004

1997 - 2004

Research Assistant

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Managerial Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

Dean

Azerbaycan Devlet Iktisat Enstitüsü

2015 - 2017

2015 - 2017

Director of The Institution

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2010 - 2014

2010 - 2014

Head of Department

Gazi University

Courses

Doctorate

Doctorate

Kültür sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal araştırma yöntemleri 2

Doctorate

Doctorate

Farklı sosyo-kültürel yapılar

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal araştırma yöntemleri 1

Advising Theses

2021

2021

Doctorate

Katılımın toplumsal boyutları: Yozgat gençliği örneği

BEŞİRLİ H. (Advisor)

M.YALÇINKAYA(Student)

2021

2021

Postgraduate

Küreselleşme karşısında milli kimlik algısı

BEŞİRLİ H. (Advisor)

C.BAŞ(Student)

2021

2021

Postgraduate

Bir toplumsal bellek nesnesi olarak batıl ve paranormal temsiller

BEŞİRLİ H. (Advisor)

Ö.ÖZDEMİR(Student)

2020

2020

Postgraduate

Arabesk müzik, mekân ve kimlik ilişkisi

BEŞİRLİ H. (Advisor)

F.MISIR(Student)

2020

2020

Postgraduate

Küreselleşme sürecinde milli kültür ve gençlik

BEŞİRLİ H. (Advisor)

Z.TEKİN(Student)

2019

2019

Postgraduate

Sosyal Kontrol Mekanizması Olarak Değerler

BEŞİRLİ H. (Advisor)

Ö.KÖSE(Student)

2012

2012

Postgraduate

Sosyal ve dini yaşam açısından Osmancık Aleviliği

BEŞİRLİ H. (Advisor)

R.DEMİRKAYA(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜ VE BU KÜLTÜRÜN DEĞİŞİMİ

BEŞİRLİ H.

IV. ULUSLARARASI TÜRK UYGARLIĞI KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 23 - 25 November 2023

2023

2023

TÜRK KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN BİR UNSUR OLARAK GIDA SİSTEMİ

BEŞİRLİ H.

IV. ULUSLARARASI TÜRK UYGARLIĞI KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 23 - 25 November 2023

2022

2022

Kültürel Diplomasi Unsuru Olarak Müzik ve Dans

BEŞİRLİ H.

X. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRES, Muğla, Turkey, 15 - 19 August 2022, pp.150-155

2022

2022

TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜ VE YEMEK KÜLTÜRÜNÜ SİMGESELLİĞİ

BEŞİRLİ H.

International MALATYA Gastronomy Culture and Tourism Conference, Malatya, Turkey, 16 September 2022, pp.278-283

2021

2021

MÜZİK VE DANSIN VAZGEÇİLMEZLİĞİ:FESTİVALLERİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE TESPİTLER

BEŞİRLİ H.

7. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Muğla, Turkey, 28 - 30 May 2021, vol.1, pp.290-298

2021

2021

Dünyada Öğrenci Hareketliliği Ve Bu Hareketliliğin Sosyo-Ekonomik Boyutları

BEŞİRLİ H., YALÇINKAYA M.

19.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 September 2021, vol.1, pp.313-317 Sustainable Development

2021

2021

Toplumsal Eşitsizlikler Ve Mutfak

BEŞİRLİ H.

19.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 September 2021, vol.1, pp.470-475

2020

2020

Müzik Ve Toplumsal İşlevleri

BEŞİRLİ H.

6. Müzik ve Dans Kongresi, Antalya, Turkey, 30 - 31 October 2020, pp.199-205

2020

2020

Covid 19 Küresel Salgının Yemek Kültürümüze Etkileri

BEŞİRLİ H.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Turkey, 12 November - 14 December 2020, pp.573-578 Sustainable Development

2019

2019

Sosyo-Kültürel Bir Unsur Olarak Yiyecek Ve Mutfak

BEŞİRLİ H.

1.Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.111-116

2019

2019

GENÇLİK, SPOR VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

BEŞİRLİ H.

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019

2019

2019

DEĞİŞEN MUTFAK , YEMEK KüLTüRü VE TEKNOLOJİ

BEŞİRLİ H.

17.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019

2019

2019

Dans,Kültür ve Kimlik

BEŞİRLİ H.

5.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019

2018

2018

Türkliye ve Türk Dünyası İlişkilerinin Gelirlştirilmesi Sürecinde Öğrenci Hareketliliğinin Yeri ve Önemi

BEŞİRLİ H.

16. Uuslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 5 - 06 September 2018

2018

2018

Mutfak, Yemek ve toplumlar Arası Etkileşim

BEŞİRLİ H.

16. Uuslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 5 - 06 September 2018

2018

2018

Yemek ve Mutfağın Toplumsal boyutu Üzerine

BEŞİRLİ H.

2. Uluslararası Türk dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal bilimler kongresi, 7 - 08 December 2018

2014

2014

Türkiye’de Gençlik

BEŞİRLİ H.

Türkiye’xxde Sosyolojinin Dünü BugünüYarını Paneli, Ankara, Turkey, 02 April 2014, pp.29-39

2017

2017

Kırgızistanda Göç Olgusu ve Göçün Dinamikleri

BEŞİRLİ H., ÜNAL A.

15.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, komrad, Moldova, 11 - 12 September 2017 Sustainable Development

2017

2017

Günümüz Kırgız Yemek Kültüründe Çayhaneler: Bir Turistik Mekan

BEŞİRLİ H.

3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 22 April 2017, pp.495-503

2017

2017

Din Kimlik İlişkisinde kutsal Mekanların Rolü:Urfa Örneği

BEŞİRLİ H.

Medeniyetler Beşiği Orta Doğu ve Şanlı Urfa Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.176-184

2017

2017

Mekanda Kadın Erkek Farklılaşması: Yoksul Sosyal Konutlar Örneği

KOÇANCI M., BEŞİRLİ H., BAKIR M. A., ÖZDEMİR GÜLER Z.

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.754-757

2016

2016

SOSYAL ADALET YOKSULLUK VE KENTLEŞME KAVRAMLARIYLA YOKSUL SOSYAL KONUT UYGULMALARINI TARTIŞMAK

KOÇANCI M., BEŞİRLİ H.

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.5, pp.435-440 Sustainable Development

2016

2016

Bireyin Toplumsallaşma Sürecinde Spor

BEŞİRLİ H.

5, Bilim,Kültür ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 April 2016, vol.2, pp.25-31

2016

2016

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TERCİHİNDEKİ BELİRLEYİCİLER

BEŞİRLİ H.

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER LİSASNÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 25 March 2016

2016

2016

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE İPEK YOLU COĞRAFYASINDA KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLER

BEŞİRLİ H.

IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 24 April 2016

2016

2016

BİREYİN TOPLUMSALLASMASI SÜRECİNDE SPOR

BEŞİRLİ H.

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongres, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

2013

2013

KÜRESEL AKTÖRLERE KARŞI KÜLTÜREL KAHRAMANLAR SOSYALLEŞMESÜRECİNDE MASALLAR

BEŞİRLİ H.

TASTARAKYDAN KELOĞLANA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MASALARAŞTIRMALARISEMPOZYUMU, Simferopol, Ukraine, 4 - 06 June 2013, pp.151-160

2015

2015

TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ

BEŞİRLİ H.

VI. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYOLOGLAR BİRLİĞİ KONGRESİ “TÜRK DİLLİ ÜLKELERDE TARİH,TOPLUM VE DEĞERLER”, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2015

2014

2014

KÜLTÜREL KiMLiĞiN BİR UNSURU OLARAK GELENEKSEL SPORLAR

BEŞİRLİ H.

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 November 2014 - 01 December 2015, pp.115-118

2015

2015

YARARLANICILARI AÇISINDAN KONUT SORUNU YOKSUL SOSYAL KONUTLAR ÖRNEĞİ

BEŞİRLİ H., MUSTAFA K.

1.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015

2010

2010

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE İKTİDAR GÖSYTERGESİ OLARAK YEMEK SEMBOLİZMİ

BEŞİRLİ H.

DEDE KORKUT VE GEÇMİŞTEN GEECEĞE TÜRK DESTANLARI SEMPOZYUMU, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 October 2010, pp.103-113

Books & Book Chapters

2023

2023

TÜRK DÜNYASI İLE EĞİTİM KÖPRÜSÜ KURMAK-TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMLARI VAKFI

BEŞİRLİ H.

in: TÜRK DEVLETLERİ İŞBİRLİĞİ: MEVCUT DURUM POTANSİYEL İMKANLAR VE GELECEĞE YÖNELİK PERSPEKTİFLER, YÜCE MEHMET, ALİYEV YSUF, AHMEDOV FARİZ, QULİYEV OKTAY,MAMADOV AQİL, Editor, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.129-144, 2023

2023

2023

AZERBAYCAN'DA KIZIL ŞİDDET:REPRESSİYA DÖNEMİ

BEŞİRLİ H., MEMMEDOV A.

in: TÜRK DÜNYASINDA REPRESSİYA, DİLEK, İBRAHİM, Editor, T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI,, Ankara, pp.151-173, 2023

2023

2023

TÜRKİYE'DE YEMEK SOSYOLOJİSİ VE GELİŞİMİ

BEŞİRLİ H.

in: TÜRKİYE' DE SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARININ 100.YILI, SAĞLAM SERDAR, AKSOY ERDAL, BEŞİRLİ HAYATİ, CANATAN AYŞE, GÜNİNDİ ERSÖZ AYSEL, Editor, NOBEL YAYINLARO, Ankara, pp.27-46, 2023

2022

2022

POST-PANDEMİK TOPLUM: SALGIN SONRASI TOPLUMDA ÖRÜNTÜ DEĞİŞİMİ

BEŞİRLİ H.

in: TOPLUMUN PANDEMİ HALLERİ: PANDEMİDE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM, HAYATİ BEŞİRLİ, ZEYNEP SERAP TEKTEN AKSÜRMELİ, İHSAN ÇAPÇIOĞLU, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.9-26, 2022

2022

2022

Erol Güngör’de Toplumsal Bütünleşme Unsuru Olarak Milliyetçilik

BEŞİRLİ H.

in: Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir Armağanı TOPLUMSAL DEĞİŞİM, Sağlam Serdar, Yüksel Galip, Kara Mehmet; Bingöl Aslıhan Selcen, Editor, Nobel, Ankara, pp.241-248, 2022

2021

2021

YABACI SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN FARKLI YÜZYILLARDA İSTANBUL'DA YEMEK KÜLTÜRÜ

BEŞİRLİ H.

in: YABANCI SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN İSTANBUL, 19.-20.YÜZYIL, SARO DADYAN, Editor, İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ A.Ş, İstanbul, pp.100-157, 2021

2020

2020

Tarihin Kimlik ve Kültür ile İlişkisi Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Kurumsal Yapılarda Türk Kimliğinin İnşaa Süreci

ERDAL İ.

in: KÜLTÜR VE KİMLİK:DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLAR, HAYATİ BEŞİRLİ, ZEYNEP SERAP TEKTEN AKSÜRMELİ, Editor, SİYASAL, Ankara, pp.9-24, 2020

2020

2020

Aile, Kuşaklar veToplumsal Değişme

BEŞİRLİ H.

in: aile sosyolojisi, Levent Eraslan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.34-59, 2020

2020

2020

Yeni Türk Devletinin Kuruuşunda Yeni İnsan ve Toplum Tasavvuru

BEŞİRLİ H.

in: 95.Yılında Türkiye Cumhuriyeti Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1918-1938), Prof.Dr. Mustafa Turan, Editor, Atataürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, pp.195-213, 2020

2019

2019

Prof.Dr. Orhan Türkdoğan

BEŞİRLİ H.

in: Türk Milliyetciliği Portreler, Prof.Dr. Şenol Durun, Editor, a kitap, Ankara, pp.433-443, 2019

2019

2019

Eğitimde Sosyolojik Kuram Ve Yaklaşımlar

BEŞİRLİ H., TEKTEN AKSÜRMELİ Z. S.

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Akif Sözer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.79-108, 2019

2018

2018

SOSIOLOGIYA KOOMDUK İLİM KATARI

BEŞİRLİ H.

KIRGIZİSTAN TRKİYE MANAS ÜNİVERİTESİ, Bishkek, 2018

2017

2017

Kırgızistan’ın Sosyal ve Kültürel Yapısı

BEŞİRLİ H.

in: KIRGIZİSTANTarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, BUYAR, Cengiz, Editor, BYR Publishing House, Bishkek, pp.91-110, 2017

2017

2017

YUSUF AKÇURA

BEŞİRLİ H.

in: TÜRK SOSYOLOGLARI, NAZMİ AVCI, ERDAL AKSOY, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.109-122, 2017

2017

2017

Toplumsal Değişme ve Temel Kavramlar

BEŞİRLİ H.

in: Değişim Sosyolojisi, Zahir Kızmaz, Hayati Beşirli, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.11-35, 2017

2016

2016

Sosyal Değişme

BEŞİRLİ H., AZMAN A., ERJEM Y., TÜFEKÇİOĞLU H., AKKOL M. L., ARSLAN D. A., et al.

in: SOSYOLOJİ GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK, Arslan, Ali Çağlayandereli, Mustafa, Editor, paradiğma akademi yayınları, Çanakkale, pp.321-343, 2016

2016

2016

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KÜLTÜREL KİMLİK ÜZERİNE ETKİLERİ 308

BEŞİRLİ H., GELEKÇİ C., ŞİMŞEK A., ERDOĞAN T., ŞAHİN KÜTÜK B., GÜL A., et al.

in: TARİH KÜLTÜR TOPLUM, İkbal Vurucu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.308-314, 2016

2013

2013

Gençlik Sosyolojisi

BEŞİRLİ H.

Siyasal, Ankara, 2013

2008

2008

Nurettin Sazi Kösemihal (1909-1972)

BEŞİRLİ H.

in: Türkiye de Soyoloji (İsimler-Eserler), M.Çağatay Özdemir, Editor, Phoneix yayınları, pp.755, 2008

Supported Projects

2021 - 2022

2021 - 2022

YEMEK, KÜLTÜR VE KİMLİK İLİŞKİSİNİN ETNİK MUTFAKTA GÖRMEK: ANKARA'DAKİ GÖÇMEN RESTORANLARI

Project Supported by Higher Education Institutions

Beşirli H. (Executive)

2011 - 2015

2011 - 2015

GÖÇÜN ŞEKİLLENDİRDİĞİ HAYATLAR AVRUPADA TÜRK AİLESİ HOLLANDA ÖRNEĞİ

Project Supported by Higher Education Institutions

BEŞİRLİ H. (Executive)

2002 - 2005

2002 - 2005

Türkiye de Tıp Etiği Ve Yaşama Hakkı

Project Supported by Higher Education Institutions

AKSOY E., BEŞİRLİ H.

2002 - 2005

2002 - 2005

Son Konar Göçerlerin Sarı Keçili Aşireti nin Sosyo Kültürel Yapısı

Project Supported by Higher Education Institutions

BEŞİRLİ H., AKSOY E.


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1