Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Economic Evaluation of Health Tourism in Turkey

JOURNAL OF TOURISMOLOGY, vol.6, no.1, pp.99-109, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Reflection of acculturation in tourism: A systematic literature review

International Journal of Tourism Anthropology, vol.7, no.3-4, pp.284-308, 2019 (Scopus) identifier

Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.109-128, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kayak Merkezleri Kapsamında Yapılan Araştırmalara Yönelik Kavramsal Bir İnceleme

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.4, no.4, pp.24-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Personel Hijyeni Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Journal of Tourism and Gastronomi Studies, vol.1, no.1, pp.3-12, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (E-SOSDER), vol.3, no.2, pp.11-32, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NOT AN UTOPIA, IT IS REAL WORLD: INFORMATION ASYMMETRY AND THE CREATIVE TOURIST

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE – EMERGING AND FUTURE TRENDS IN CREATIVE TOURISM, 7 - 09 June 2018

Ekonomik Göstergelerle Türkiye Turizmindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.1162-1179

Books & Book Chapters

Turizm ve Hukuk

in: Genel Turizm, Prof. Dr. Kurban Ünlüönen Prof. Dr. Arzu Kılıçlar, Editor, Seçkin, Ankara, pp.259-287, 2021

Ankara’nın Turizm Potansiyeli

in: Şehir Ekonomisi: Ankara Şehir Araştırmaları, Muhsin Kar, M. Akif Sarıkaya, Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.163-202, 2017